Jaký postoj zaujímáte k nově navrhovaným sankcím Evropské unie vůči Rusku, které mají platit od příštího týdne?

Jsem rád, že se po dvou dnech náročného vyjednávání podařilo zástupcům České republiky prosadit výhrady, které jsme měli k navržené podobě nových sankcí. Podaří se nám ochránit český strojírenský export, tedy především export obráběcích strojů, který byl ohrožen, pokud bychom souhlasili s původním návrhem. Jednalo by se o ztráty v miliardách korun.

Změnila se situace po uzavření příměří?

Podobně jako všude v Evropě i my zde v České republice jsme rádi, že zmlkly zbraně a podařilo se uzavřít příměří. A jak se zdá v těchto hodinách, je z obou stran dodržováno. I když člověk musí být neustále opatrný vzhledem k situaci na východě Ukrajiny.

Je to po řadě dnů první významný prvek vedoucí ke snížení napětí. Evropa by měla jednoznačně podpořit pokračování mírového procesu, který byl zahájen. Mělo by dojít k dohodě o mírovém plánu. Aby boje znovu nevypukly, k tomu musí pomoci Evropská unie, ukrajinská vláda, separatisté a samozřejmě i Rusko.

Co říkáte na vyjádření Moskvy, že v případě dalších sankcí bude muset Evropská unie očekávat ruskou reakci?

To jsme všichni věděli dopředu, že každá evropská sankce přinese protisankci ze strany Ruska. Je možné, že v případě nových sankcí Evropské unie Moskva zareaguje tímto způsobem. Nicméně se domnívám, že v době, kdy jsou zastaveny boje, a je klid zbraní, nemusely by se začít hned uplatňovat nové sankce Evropské unie. Možná by to mohlo být určité gesto ze strany Evropské unie.