Wolf se svému trestu zatím vyhýbá a zdržuje se na neznámém místě, možná mimo území Evropské unie. Justice už na něj vydala mezinárodní zatykač.

Exposlanec v letech 2005 až 2007 společně se svou manželkou čerpal na dva projekty pro ministerstvo životního prostředí 11 miliónů korun. Jenže dotace získal na základě nepřesných a lživých informací.

Ostravský krajský soud bývalému poslanci původně uložil pět let vězení a pokutu milión korun. Vrchní soud v Olomouci trest zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět miliónů korun. Nejvyšší soud Wolfovo dovolání odmítl loni v létě, označil je za zjevně neopodstatněné.

Peněžitý trest už uhradil

Poslední splátku peněžitého trestu Wolfova manželka uhradila loni v říjnu. Senát ÚS se soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem si k posouzení vyžádal celý spis o 11 tisících stranách a pečlivě zkoumal postup obecných soudů.

„Zkoumal zvláště, zda byly v trestním řízení opatřeny a provedeny všechny důkazy nezbytné pro objasnění věci a zda způsob jejich vyhledání, zajištění, provedení a hodnocení je ústavně konformní a v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Podle ÚS se obecné soudy dostatečně vypořádaly s okolnostmi podstatnými pro svá rozhodnutí. Dokazování bylo velmi podrobné a úplné,“ konstatovala k verdiktu mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.