Zavedení možných omezení proti sběrnám ale podle České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) není v souladu s ústavou. Podle senátorky Elišky Wágnerové se prý jedná o „jakousi nepřímou a velmi špatnou novelizaci zákona o obcích“.

ČAOH navrhla na svých stránkách vlastní řešení. Podle asociace je třeba zefektivnit dozor a sankce nad sběrnami například zavedením povinné fotodokumentace a bezhotovostní platby. Sběrny v současnosti provozují krajské úřady.

Spory byly také o zákaz skládkování určitých druhů odpadů. V zákonu totiž přibyla věta, že „na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem“. Ekologičtí aktivisté tvrdí, že by to fakticky znamenalo podporu spaloven a zabránění větší recyklaci, přestože návrh novely obsahuje nově i povinnost třídit biologický odpad a kovy. Povinnost třídit biologické odpady by obce splnily i například zavedením komunitního kompostování.

Pravicová opozice novelu nepodpořila, neboť nedala víc rozhodovacích pravomocí obcím.

Diskutujte k věci, nabádal Hamáček poslance

Několik poslanců „vypudil” předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) od řečniště, neboť se podle něj odchylovali od jednacího řádu a nevznášeli žádné návrhy ani připomínky. Apeloval na ně proto, aby ctili jednací řád.

Za to jej kritizoval šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura (ČSSD) i František LaudátTOP 09. Ten konstatoval, že jde nepochybně o přípravu na projednávání služebního zákona, který chtějí obě opoziční strany blokovat. Stanjura varoval, že diskusi lze kouskovat i faktickými dvouminutovými  poznámkami. Kolegům doporučil, aby v rámci vystoupení navrhli vrácení zákona do druhého čtení a následně již hovořili dle libosti.

„Ten klacek má dva konce,” připomněl předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik, který však zároveň uznal, že se mu podobný způsob vedení schůze líbí, a požádal, aby byl proto uplatňován všemi předsedajícími.