Srub byl letos čtyři metry vysoký a před bitvou posloužil jako dějiště první pražské defenestrace, která se odehrála na konci července 1419. Konšelé byli sice jen dva a nikoli dvanáct, ale za to zvládli pád za 4 metrů bez úhony. Pro zjednodušení bylo letos na Vítkově důvodem pro vyhazování purkmistra a dalších z okna předchozí vrhání kamenů a nikoli spor o akademické svobody a přijímání pod obojí.

Byla vidět jasná početní převaha vojsk vedených Zikmundem.

Byla vidět jasná početní převaha vojsk vedených Zikmundem.

FOTO: Petr Janiš, Právo

Bitvu na Vítkově avizoval střet mezi tábority a křižáky u Spáleného Poříčí, který se odehrál v květnu 1420. Táborité se ubránili na břehu Sázavy jízdě a stáhli se do Prahy, kde posílili nevelkou Žižkovu posádku.

Pro velký zájem se v sobotu konají bitvy dvě. Kdo nestihl tu první ve 13. Hodin, může zhlédnout ve 20.15 ještě jednu.

Jan Žižka velí obraně

FOTO: Petr Janiš, Právo

Při demonstraci vítkovské bitvy ze 14. července byla vidět jasná početní převaha vojsk vedených Zikmundem a neuvěřitelná odvaha obránců Prahy. Jen se nezpíval chorál. Zato duněly palné zbraně a třískaly o sebe meče, sekery, sudlice, pavézy.

Třískaly o sebe meče, sekery, sudlice, pavézy.

Bojová vřava

FOTO: Petr Janiš, Právo

Pro velký zájem se v sobotu konají bitvy dvě. Kdo nestihl tu první ve 13. hodin, může zhlédnout ve 20.15 ještě jednu.

„Na Vítkov je možné se dopravit bezplatnou kyvadlovou dopravou od metra C Florenc, jejíž autobusy budou vozit lidi na Ohradu,“ uvedl mluvčí Prahy 3 Slavomír Kněnický. Akce se dějí pod záštitou starostky Vladislavy Hujové (TOP 09) a žižkovské radnice.

Srub před bitvou posloužil jako dějiště první pražské defenestrace.

Srub před bitvou posloužil jako dějiště první pražské defenestrace.

FOTO: Petr Janiš, Právo

Aby toho nebylo málo, návštěvníci se mohou zúčastnit i upálení Mistra Jana Husa, od něhož 6. července uplynulo už 599 let. Několik skupin historického šermu zrekonstruuje na Vítkově i bitvu u Sudoměře.