„Záměr města je opřen o ustálenou judikaturu Ústavního soudu týkající se obecně závazných vyhlášek o prostituci, dle které je možné ji zakázat na všech veřejných místech v obci,“ řekl mluvčí města Pavel Žára.

Ústavní soud uvádí, že „nabízení sexuálních služeb ohrožuje dobré mravy obecně a výrazně ohrožuje mravní výchovu dětí a mládeže“.

Rada města Brna proto na své schůzi ve středu schválila nové znění vyhlášky, které nabízení sexuálních služeb zakazuje úplně.

Z minulosti má Brno zatím platnou vyhlášku, která obsahuje výčet ulic, v nichž je prostituce zakázaná. Mnohé městské části ale tento výčet vůbec nestanovily. Aktualizovanou vyhlášku o úplném zákazu budou schvalovat ještě zastupitelé města Brna 17. června.