Firmy musely předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Nemocnice při zadání zakázky uvedla, že za doklad o pojištění považuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti dodavatele za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

SINOMED chtěl prokázat kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele dokladem, ve kterém bylo uvedeno, že pojišťovna s firmou uzavře smlouvu v případě získání zakázky. To ÚOHS nestačilo.

Podle zákona mohou firmy část kvalifikace splnit prostřednictvím subdodavatele. "V uvedeném případě ale ze smlouvy jednoznačně nevyplývalo, k jakému konkrétnímu rozsahu plnění kvalifikace se subdodavatel zavazuje. Uchazeč tedy kvalifikaci dostatečným způsobem neprokázal," uvedl Rafaj.