Informoval o tom vedoucí lékař toxikologického informačního střediska ve Všeobecné fakultní nemocnici Sergey Zakharov, který studii vede.

Další vyšetření se podle něj plánuje na podzim, bude provedeno ve stejném rozsahu a pak teprve bude možno najisto říct, zda se u postižených projevily pozdní následky otravy. Nárůst totiž mohlo ovlivnit alespoň zčásti i to, že lékaři nyní použili mnohem přesnější a složitější vyšetřovací metody, než měly nemocnice, kde se otrávení léčili.

Vyšetřením mozku jsme zjistili, že 40 procent osob mělo známky toxického poškozenílékař toxikologického informačního střediska ve VFN Sergey Zakharov

U zlínského soudu, kde ve čtvrtek poprvé vystoupili také ti, kteří se jedovatého alkoholu napili, se mluvilo o žaludečních problémech, nedoslýchavosti a špatném zraku. [celá zpráva]

U pacientů „v normě” se objevilo poškození mozku

Lékaři vyšetřili 50 lidí, z toho 41 mužů a devět žen od 23 do 73 let. Sedmatřicet lidí bylo propuštěno z nemocnic bez následků intoxikace, šest lidí mělo při propuštění poruchu zraku, tři poškození nervového systému a čtyři lidé měli obojí následky, uvedl lékař.

Zrakové poruchy spojené s poškozením zrakového nervu a vrstvy nervových vláken v sítnici byly od nepatrného poškození, které lze zjistit jen vysoce specializovaným vyšetřením, jako optická koherenční tomografie, až po úplnou ztrátu zraku.

Pokud jde o výsledky vyšetření nervového systému, tak většina pacientů, 86 procent, byla propuštěna s nálezem "v mezích normy". I u nich ale byla podrobnějším vyšetřením potvrzena dříve nepopsaná poškození.

"Vyšetřením mozku magnetickou rezonancí jsme zjistili, že 40 procent osob mělo známky toxického poškození bazálních ganglií a jiných struktur mozku," uvedl Zakharov.

Neurologické a elektromyografické vyšetření ukázalo, že 30 procent pacientů má známky poškození periferních nervů, které se může projevit například ztrátou citlivosti končetin. V jedné třetině případů byla potvrzena cukrovka.

Studie prozkoumá dlouhodobé následky otravy

Zakharov doplnil, že jeho pracoviště požádalo o podporu projektu v rámci Česko-norského programu podpory vědeckých studií. Zda ji dostane, dozví se v červnu. V menším měřítku prováděli podobnou studii zatím jen Estonci - zjistili, že časem se projevilo poškození zraku a centrálního nervového systému u dalších 24 procent otrávených, kteří po otravě žádné následky neměli. Pokud česká studie podporu dostane, bude to první rozsáhlá studie dlouhodobých zdravotních následků akutních otrav metanolem.

"Současná medicína nedisponuje informací o tom, po jaké době již se dá říct, že následky otravy nejsou a neprojeví se, nebo alespoň nezhorší ani v budoucnu. V naší studii na tuto otázku chceme odpovědět," řekl lékař.

První otravy v metanolové kauze v ČR jsou ze září 2012, v současnosti má na kontě přes padesát úmrtí, další desítky lidí mají zdraví poškozené.