„Zastávám názor, že řešením by obecně byla federalizace Ukrajiny, a v rámci této federalizace posílení autonomie Krymu, která již dnes existuje, protože Krym má vlastní parlament a vlastní vládu. Tato krize by byla daleko méně hluboká, kdyby zde neexistoval jeden precedent, a to je precedent Kosova,“ tlumočil prezidentova slova jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman zopakoval, že nynější krize má původ v rozhodnutí sovětského lídra Nikity Chruščova v roce 1954, který věnoval Krym Ukrajině.

Rozhodnutí anektovat území může podle názoru prezidenta vyvolat eskalaci, a proto za lepší považuje právě federalizaci východoevropské země.