Odbory oceňují záměr vlády napravit reformní chyby minulých kabinetů a jsou spokojeny například se záměrem navýšit minimální mzdu. Kladný postoj mají rovněž k boji proti daňovým únikům, prorůstovým opatřením či k záměru na vyřešení penzijní reformy.

Pícl přivítal i záměr budoucího kabinetu obnovit sociální dialog a věří, že programové prohlášení vláda projedná i s partnery na tripartitě.

Středula konstatoval, že jde o „nejlepší koaliční dohodu za 23 let”. Zdůraznil však, že ač vypadá smlouva lákavě, „zatím je to jen dohoda – nic více, nic méně“.

Položil si rovněž otázku, zda vláda bude mít na svůj program dostatek prostředků, když nechce zvyšovat daně ani zadlužení země nad tři procenta HDP.

Jednotlivé kapitoly koaliční smlouvy
část 1.Úvod, Hospodářský rozvoj země
část 2.Racionální státní rozpočet a efektivní výběr daní
část 3.Rozvoj zemědělství a venkova
část 4.Zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj
část 5.Důstojné důchody, podpora rodin s dětmi, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení
část 6.Kvalitní zdravotnictví dostupné všem
část 7.Kvalitní a dostupné vzdělání, podpora vědy a výzkumu, kultury a sportu
část 8.Rozvoj kultury a podpora sportu
část 9.Demokratický právní stát
část 10.Kvalitní a transparentní veřejná správa
část 11.Posílení vnitřní bezpečnosti země
část 12.Obranyschopnost země, aktivní členství v EU a prohlubování mezinárodní spolupráce
závěrečná částPrincipy koaliční spolupráce