Na rozdíl od původní předlohy by měl daň nadále platit prodávající, ne kupující. Kvůli tomu senátoři před měsícem odmítli tehdejší návrh nového zákona. Přijetí bylo potřebné kvůli novému občanskému zákoníku. .

Pouze technických úprav by se mohlo dočkat opatření týkající se pojištěnců. V souboru daňových opatření zřejmě senátoři pozmění zdaňování investičních fondů. Podobně v opatření k veřejným zakázkám asi přijmou dílčí změny, které se týkají opakovaného zadání zakázky v případě, že se o ni přihlásil jen jeden zájemce. Opatření je třeba přijmout do konce roku vzhledem k tomu, že většina z nich je nutná kvůli novému občanskému zákoníku.

Zákonná opatření přijímá Senát v případě rozpuštění Sněmovny. Podle definice se jedná o záležitosti, které nesnesou odkladu. Zákonná opatření mají omezenou platnost, neboť je po svém ustavení dodatečně schvaluje Sněmovna.

Ke schválení zákonného opatření je třeba nadpoloviční většiny přítomných senátorů. Aby byla komora usnášeníschopná, musí být přítomna alespoň třetina zákonodárců. Ke schválení tak teoreticky stačí 14 hlasů.

O podstatě zákonných opatření na úvod jednání diskutovali. Někteří poukazovali na fakt, že coby normy řešící „neodkladné” záležitosti by neměly být zbytečně upravovány pozměňovacími návrhy, zatímco další poukazovali na vlastní odpovědnost a nutnost jejich přijetí v co nejlepší podobě.