NKÚ kontroloval výběr poplatků a pokut za uložení nebezpečných odpadů na skládky v letech 2007 až 2011, a to u 14 konkrétních provozovatelů skládek. Výsledkem bylo zjištění, že i když jedna ze dvou složek stanoveného poplatku vzrostla v roce 2009 z 3 300 korun na 4 500 korun za tunu, výběr z této složky poplatku klesl mezi roky 2007 až 2011 téměř o polovinu.

„Důvodem je mimo jiné to, že zákon umožňuje ukládat nebezpečný odpad na skládky jako tzv. technologický materiál na zajištění skládky a jako materiál na terénní úpravy. Obě tyto kategorie jsou přitom od poplatků osvobozené. V roce 2011 tak bylo na kontrolovaných skládkách osvobozeno od poplatků 98,5 % nebezpečného odpadu, přestože na nich byl fakticky skladován,“ zdůvodnil NKÚ.

Ten také upozornil na komplikace v samotném výběru poplatků a jejich kontrole. Ačkoli riziková složka poplatku putuje na účet Státního fondu životního prostředí, tento fond nemůže ze zákona sledovat a kontrolovat správnost výběru poplatku.

„NKÚ doporučuje přehodnotit nejen zákon o odpadech, ale i kompetence zainteresovaných orgánů. Kontroloři také doporučují jednoznačně stanovit limit pro ukládání nebezpečných odpadů na skládky bez poplatku,“ doporučil úřad.