Ředitelé škol si totiž neponechali povinnou rezervu na odvolání a všechna volná místa obsadili.

Jak informovala Iva Hrazdílková z kanceláře ombudsmana, poškozené rodiny očekávají, že krajský úřad, pokud potvrdí jimi namítanou nezákonnost nepřijetí dítěte, zajistí nápravu a jejich dítě do školky nastoupí.

„Zástupce veřejného ochránce práv se seznámil například s odvoláním matky proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o přijetí jejího tříletého syna do mateřské školy v Praze,“ uvedla Hrazdílková.

„Jak vyplývá z odvolání, přijala ředitelka školky k předškolnímu vzdělávání 24 dětí a obsadila všechna volná místa v příslušné třídě. Znemožnila tím jakémukoli odvolateli domoci se změny napadeného rozhodnutí, i kdyby bylo shledáno nezákonným,“ dodala Hrazdílková.

„Takový postup správního orgánu je bezpochyby zcela v rozporu s požadavky na zákonnost a na řádný výkon veřejné správy tak, jak je uvedeno ve správním řádu a jeho zásadách,“ doplnila.

Z odvolání proti nepřijetí dítěte rovněž vyplývá, že ředitelka školy pro rozhodování striktně zvolila jediné kritérium, a to věk dítěte.

Veřejný ochránce práv již dříve opakovaně upozorňoval, že stanovení pouze některého kritéria považuje za tvrdé a ve svém důsledku diskriminační.
V této souvislosti zástupce ochránce opět připomíná, že krajské úřady by měly v odvolacím řízení samy rozhodnout o přijetí dítěte, i kdyby tím došlo k překročení kapacity školky.