"Vývoj meteorologické situace bohužel neumožňuje zmírnit varování, která jsme vydávali v minulých hodinách a dnech, naopak jsou již konkrétní incidenty, kde srážky způsobily takzvané bleskové povodně," řekl Nečas.

"Ústřední povodňová komise upozornila, že nadále trvá nařízení, že všechny povodňové komise musí nesnižovat, respektive zachovat protipovodňová opatření ve stávajícím stavu. Dále nařídila všem povodňovým komisím, včetně těch, jejichž území dosud nebylo zasaženo povodní, zřídit nepřetržité hlídkové služby za účelem monitoringu srážek a hladin všech vodních toků," uvedlo ministerstvo životního prostředí.

Pokud starostové budou potřebovat pomoc armády, stačí, když o ni požádají, zaznělo na jednání Ústředního krizového štábu. Krizový štáb také starosty v obcích, které se nacházejí v oblastech, pro něž je vydáno varování, zaúkoloval, aby vyzkoušeli funkčnost místního informačního systému, například rozhlasu. Varování platí pro Jihočeský, Středočeský, Plzeňský, Ústecký kraj a Prahu.

Nedělní bleskové povodně - Blatnice u Nýřan

Nedělní bleskové povodně - Blatnice u Nýřan

FOTO: pro Novinky.cz Lukáš Lukšík

"Chceme upozornit, aby všichni, kdo jsou v dosahu vodních toků, byli nesmírně ostražití a nesmírně si to hlídali," řekl premiér Petr Nečas.

Pršet bude hlavně v noci a v pondělí

Meteorologové upozornili, že hladiny porostou především na horním toku Vltavy v povodí Berounky. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa v České televizi řekl, že vltavská kaskáda je nyní schopna zadržet čtvrt miliardy kubíků vody, což je podle něj přibližně kapacita celé Slapské přehrady.

Bouřky a silné deště přišly už v neděli, pokračovat budou v noci a především v pondělí.

Podle informací hasičů bylo zatím povodněmi zasaženo 183 obcí.