„Zprávu o abdikaci Benedikta XVI. jsem přijal s lítostí. Ať již byly důvody pro toto překvapivé papežovo rozhodnutí jakékoli, jsem z něho smutný,“ prohlásil Klaus.

Papeže ocenil jako duchovního vůdce i významného státníka. Uvedl, že v mnoha ohledech vnímal blízkost papežových postojů ke svým.

„Patřil k nevelkému počtu osobností současného světa, které se nevezly na laciné vlně všeobecného pokrokářství. Uvědomoval si nebezpečí plynoucí ze ztráty tradičních hodnot, nebezpečí plynoucí z rozpadající se instituce rodiny a národního státu i z překotného evropského integračního projektu a uměl to dát najevo,“ řekl Klaus.

Benedikt XVI. podle Klause zanechal svým působením ve světě výraznou stopu. „Jeho rezignaci považuji za symbolickou součást příznaků konce epochy, v níž varovné hlasy nad směřováním současného světa ještě zněly nahlas,“ uvedl prezident.

V závěru svého prohlášení uvedl, že si odstupující papež zaslouží poděkování „za svůj statečný, byť nedokončený zápas“.