Soudci vyřešili jeho poslední stížnost bez veřejného jednání. Při zajištění nemovitostí a peněz na bankovním účtu podle nich nedošlo k žádnému porušení základních práv.

"V procesním postupu nebyla zjištěna výkladová ani aplikační libovůle či porušení procesních principů obsažených v ústavním pořádku, které by svědčily o dotčení stěžovatelových ústavně zaručených práv," stojí v usnesení, které připravil soudce zpravodaj Vladimír Kůrka.

Rath, který je již déle než půl roku ve vazbě kvůli obvinění z korupce, podal k Ústavnímu soudu celkem sedm podnětů. Opakovaně v nich kritizoval trvající vazbu, případně postup Poslanecké sněmovny, která povolila jeho stíhání.

Se stížnostmi neuspěli ani další obvinění v téže korupční kauze - Kateřina Pancová, Petr Kott a Pavel Drážďanský.