Dva návrhy podal Jiří Kesner, dále po jednom Karel Světnička, Petr Cibulka, Klára Alžběta Samková, Tomio Okamura, Vladimír Dlouhý, Jana Bobošíková a Anna Kašná, jak Právu potvrdila mluvčí soudu Sylva Dostálová.

„První jednání volebního senátu se uskutečnilo již ve středu. Nyní probíhají u všech návrhů procesní úkony, tzn. obeslání účastníků řízení s poučením o složení senátu a vyžádání spisových materiálů Ministerstva vnitra a volební senát se již podrobně zabývá jednotlivými návrhy. Soud rozhodne usnesením, a to do patnácti dnů poté, kdy mu návrh došel. Jednání není třeba nařizovat,“ prohlásila Dostálová s tím, že případné další volební stížnosti doručené soudu už budou odmítnuty pro opožděnost.

Na soud se obrátila i Bobošíková

Jana Bobošíková napřed v pondělí vyzvala ministerstvo, aby přepočítalo chyby v podpisech pod peticí za její kandidaturu. [celá zpráva]

Ve středu Bobošíková oznámila, že ministerstvo její výzvu odmítlo. Proto se stejně jako ostatní kandidáti rozhodla obrátit na NSS.

Také Dlouhý zpochybnil způsob výpočtu podílu neplatných podpisů i vyřazení některých signatářů, kteří chybovali například jen při uvedení adresy trvalého bydliště. Vnitro rozhodlo, že po odpočtu neplatných podpisů klesl počet signatářů Dlouhého kandidatury pod předepsanou hranici 50 tisíc. Dlouhý ale odhadl, že při jiné metodě výpočtu shromáždil přibližně 53 tisíc platných podpisů. [celá zpráva]

Podobně jako Dlouhý dopadli při registraci BobošíkováOkamura. Podpisy ministerstvo vyřazovalo například kvůli tomu, že šlo o duplicitní údaje, případně signatáře nenalezlo v evidenci obyvatel. Škrtalo také ty, kteří ještě nedosáhli plnoletosti nebo neměli české občanství. Řada neplatných jmen patřila zemřelým voličům.

Vyřazení kandidáti zpochybňovali postup ministerstva při odečítání neplatných hlasů. Podle nich měli zprůměrovat podíl chybovosti ve dvou zkoumaných vzorcích, zatímco úředníci podíl chybovosti z těchto vzorků sčítali. Jediná Bobošíková by přitom z vyřazených kandidátů měla šanci překonat počet 50 tisíc podpisů, pokud by ministerstvo při výpočtech postupovalo tak, jak namítají.

Stížnost podali i Samková a Cibulka

Už v pondělí podal stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu Jiří Kesner, který pak přidal ještě druhou stížnost. Soud postupně obdržel také podněty od Okamury, Kláry Samkové, Petra Cibulky a Karla Světničky.

Soud musí rozhodnout o všech stížnostech do 13. prosince. Poté se mohou stěžovatelé případně obrátit ještě na Ústavní soud, který žádnou lhůtu k rozhodnutí nemá.