Mynář uvedl, že Zeman má trvalé bydliště v ulici Brdičkova v pátém pražském obvodu. "Na kandidátní listině však byl uveden název ulice s dlouhým písmenem “i”, tedy Brdíčkova. Ministerstvo vnitra na základě tohoto údaje pak provedlo nesprávnou kontrolu údajů v informačním systému evidence obyvatel," doplnil.

"Následně totiž ministerstvo ztotožnilo Ing. Miloše Zemana, kandidáta na prezidenta, s jinou osobou totožného jména a vyzvalo volební výbor k odstranění závad," osvětlil Mynář, jak došlo k nedorozumění.

Všechny nesrovnalosti již nicméně byly podle předsedy SPOZ odstraněny.

Resort měl výtky i k dalším kandidátům. U osobností, které získaly nominaci od občanů, se jednalo vesměs o formální nedostatky, zbývající uchazeče vyzval, aby doložili splnění zákonných povinností kandidatury. [celá zpráva]