Kubice zdůraznil, že se ukázaly rezervy v rámci "velitelské odpovědnosti". Počet policistů by měl zůstat zhruba na stejné úrovni jako letos. Jak Červíček dodal, vzroste počet policistů, kteří budou v přímé službě v ulicích či na odděleních.

Kubice ocenil, že Červíček na rozdíl od svého předchůdce Petra Lessyho, jemuž ministr návrh na změnu organizační struktury opakovaně vrátil, dokázal přesunout více policistů do přímé služby.

Poměr řídících a řízených policistů by měl být v příštím roce jeden řídící policista na 12 řízených policistů.

Personálního posílení se podle Červíčka dočkají zejména menší krajská ředitelství. Konkrétně jmenoval například ředitelství ve Zlínském kraji či v Kraji Vysočina.

Policejní prezident se vyjádřil i k rozsudku Nejvyššího správního soudu, který v konkrétním případě rozhodl o nezákonnosti nařizování neplacených přesčasů. [celá zpráva] Červíček nepovažuje rozsudek za precedentní.