Dostal jste se do čela policie za poněkud nestandardních okolností po okamžitém vyhazovu vašeho předchůdce Petra Lessyho. Jste připraven se funkce vzdát, pokud by se na základě rozhodnutí soudu do funkce vrátil?

Já o tom opravdu nepřemýšlím. A řeknu vám proč. Protože od rána od sedmi do pozdního večera řeším věci týkající se dalšího nastavení organizační struktury policie a zajištění finančních prostředků pro policii na další rok. Na nic jiného nemám čas.

Počkejte, přemýšlejí o tom všichni a jenom vy ne? Neříkejte, že vám to ani na chvíli neproběhne hlavou…

Mě samozřejmě okolnosti mého nástupu do funkce vůbec netěší. Ale jsem součástí vedení policie posledních pět let a uvědomuji si, že jsou teď daleko důležitější problémy, které jsou potřeba řešit. Věřte nebo nevěřte, ale já teď žiju konkrétními jednáními s řediteli jednotlivých krajů nebo celostátních útvarů, kde je jediným cílem dát jasně najevo, jak bude policie vypadat v roce 2013.

Jak dlouho jste měl na zváženou, zda nabídku na post policejního prezidenta přijmete?

Bylo to minimum času. Poté, co jsem byl panem ministrem seznámen s tou situací, jsem byl dotázán, jestli si dovedu představit, že převezmu odpovědnost za fungování policie. Bylo to v rámci zhruba hodinového jednání u ministra, žádný čas na rozmyšlenou jsem si nebral.

Vy jste dlouholetý policista, jak se díváte na fakt, že ministr Lessyho během minuty zbavil uniformy a vyhodil rovnou na ulici?

Omlouvám se, ale rolí policejního prezidenta není hodnotit postup kohokoliv, ať už ministra vnitra, nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů. Samozřejmě existují případy, kdy jsou policisté okamžitě propuštěni ze služebního poměru, ale je to vždy potřeba posuzovat individuálně a je to zodpovědnost toho konkrétního funkcionáře, který o tom rozhoduje. Mohu jen zopakovat, že okolnosti odchodu Petra Lessyho mě vůbec netěší, má to samozřejmě souvislost i s mým nástupem, ale já jsem v roli policejního prezidenta a soustředím se na svou práci

Mluvil jste o tom s Lessym, řekl vám svůj pohled na celou kauzu?

Byli jsme v kontaktu a potkali jsme se, takže jsme měli možnost si spolu normálně popovídat. Já vůči němu necítím žádnou zášť nebo cokoliv takového. V mnohém jsem se s ním v době mého působení na postu jeho náměstka shodoval, v něčem jsme se také rozcházeli, ale vždy jsem ho respektoval jako policejního prezidenta. Ten pracovní vztah byl na tomto založen a já nemam důvod k tomu, abych na tom něco měnil.

Vy jste se o funkci šéfa policie ucházel už ve výběrovém řízení za Radka Johna, které nakonec vyhrál právě Lessy. A podle dostupných informací jste byl ve většině kritérií lepší než on, cítíte to tedy dnes jako určitou satisfakci?

V žádném případě o tom takto nepřemýšlím. Já v tuhle chvíli vnímám jen to, že jsem se dostal do jiné pozice a chci přemýšlet jen o těch věcech, které souvisí s aktuálními problémy policie. Opravdu nemám sebemenší důvod k tomu, abych přemýšlel o tom, co bylo před rokem nebo dvěma lety.

Připustil jste, že ne vždy jste se s Lessym shodoval, co budete dělat jinak než on?

Nechtěl bych se dopouštět nějakého srovnávání, pouze řeknu, co já dělám teď. Setkávám se se všemi krajskými řediteli a šéfy celorepublikových útvarů. Považuji se za policejního prezidenta, který chce hledat konstruktivní řešení a který chce o všech problémech jednat. To je moje filozofie, a proto teď probíráme novou organizační strukturu, jak bude policie fungovat, jaké budou počty policistů a jdeme místo po místu, abychom našli to nejoptimálnější nastavení pro každý kraj. Policie není jen policejní prezident.

Tím mi vlastně na to srovnávání odpovídáte, protože podle našich zákulisních informací ta spolupráce prezidenta a krajských ředitelů často příliš nefungovala. Lessy s nimi spíše bojoval, než diskutoval…

Já vám to řeknu jinak. Kdo má mít přehled o bezpečnostní situaci v kterémkoliv kraji, kdo má mít přehled o tom, v jakém stavu jsou jednotlivé útvary? Kdo si má uvědomovat rizika toho, jestli zůstane víc lidi v uniformované policii nebo na kriminálce? Kdo má zodpovídat za to, že si nechá v různých úrovních řízení tolik a tolik policistů? Policejní prezident? Ne. Ten to musí posoudit a musí dát ruku do ohně za to, že to je odpovídající současné situaci, a každý krajský ředitel mě musí proto přesvědčit o tom, že to a to konkrétní místo chce zachovat. To je moje zodpovědnost. Nesmím připustit, abychom měli neefektivně nastavenou strukturu policie.

V současné době platí Lessyho nařízení o plošných škrtech na úrovni 3,4 procenta na všech krajských ředitelstvích, což může mít zejména pro menší regiony fatální následky, kdežto větších krajů se takový škrt nijak výrazně nedotkne. Mám tomu rozumět tak, že plošné škrty zrušíte?

Zatím jsem neukončil všechna jednání a nejsme ani u konce s projednáváním struktury policejního prezidia a celorepublikových útvarů, takže v tuhle chvíli by bylo jakékoliv moje stanovisko předčasné. Nicméně ano, uvědomuji si, že plošné nastavení škrtů může pro některé kraje znamenat velmi závažné problémy. Já jsem připraven v tomto směru společně s jednotlivými řediteli se pokusit najít řešení.

Hrozí tedy stále, že by se musely v některých regionech zavírat služebny, jak nedávno naznačoval ministr vnitra?

Právě proto, abychom jakýmkoliv způsobem neomezili dostupnost policie pro občany, se v tuhle chvíli s krajskými řediteli potkávám a jednáme o každém místě na příslušném kraji tak, aby k tomu nedošlo. Naprosto klíčové je, že veřejnost nesmí mít jakýkoliv pocit snížení úrovně bezpečnosti. Hledáme prostor k tomu, abychom se do toho stanoveného počtu 38 996 policistů vešli těmi dílčími změnami v úrovni vedení a štábních struktur. Policie má tato místa už značně omezená, ale jsem přesvědčen, že tam je stále prostor pro jejich další snižování.

Celý rozhovor najdete v sobotním Právu.