Představitelé České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí v minulých dnech kampaň ČSSD připodobnili k propagandě používané totalitními režimy. [celá zpráva]

Nevidíme se jako zloději, nebo skupina společnosti, neprávem obdarovaná na úkor rodin s dětmi a starých lidíkardinál Dominik Duka

Duka v dopise senátorům zvolil mírnější tón a zopakoval, že "kritické poznámky nejsou a nebyly namířeny proti straně ČSSD," ale jen proti formě kampaně.

"Nevidíme se jako zloději, nebo skupina společnosti, neprávem obdarovaná na úkor rodin s dětmi a starých lidí," zdůraznil kardinál, jemuž vadí, že je opomíjen princip restitucí, tedy zprůhlednit financování církví. "Nejde nám tedy o majetek jako takový, ale o vytvoření přijatelného modelu, v němž církve budou nadále svůj provoz financovat na vlastní odpovědnost," dodal v dopisu.

Uznejte chybu a pojďme spolupracovat, vyzval Duka

"Žiji v naději, že zvážíte racionální důvody oddělení financování církví od státního rozpočtu a nebudete bránit přijetí navrhovaného zákona," dodal Duka a připomněl zdrženlivý postoj zástupců ČSSD na Vysočině a ve Zlínském kraji, kteří chtěli kampaň ve svých regionech omezit.

Předvolební billboard ČSSD s kritikou církevních restitucí

Předvolební billboard ČSSD s kritikou církevních restitucí

FOTO: Petr Horník, Právo

Duka vnímal jejich pochybnosti jako vstřícné gesto. "Myslím, že je rozumné uznat určité, byť nezamýšlené, pochybení a pokusit se umírnit tyto diskuse a věnovat se skutečně závažným celospolečenským tématům, na kterých lze vzájemně spolupracovat," uzavřel list, který má pondělní datum, ač byl zveřejněn ve středu.

Zástupci obou krajů ale ještě v pondělí jakékoliv omezování kampaně odmítli. [celá zpráva]

Restituce prolamují Benešovy dekrety, tvrdí ČSSD

Zástupci ČSSD ještě před začátkem schůze zopakovali své výtky vůči návrhu a předseda komory Milan Štěch zopakoval, že návrh nemá jejich podporu. Zdůvodnili to například údajným prolomením tzv. Benešových dekretů i rozpory s Ústavou.

Návrh senátorům představila ministryně kultury Alena Hanáková (TOP 09). Popsala mimo jiné, jak stát dospěl k ohodnocení a soupisu majetku, který by měl být církvím vrácen. Ministryně rovněž předestřela, jak porostou náklady státu na platy duchovních, nebudou-li restituce provedeny. V roce 2015 by podle ní stát vydal na platy 1,6 miliardy, v roce 2030 by částka narostla na 2,6 miliardy.

Jiří Dienstbier (ČSSD) kritizoval normu z hlediska práva. Upozorňoval například na možnou nerovnost předchozích restituentů s nynějším návrhem. Návrh navíc podle jeho slov křivdy nezmírňuje, ale zcela odstraňuje. Rozsah vraceného majetku je prý zcela nepřiměřený. Podobně hovořil i senátor Jan Hajda (ČSSD), jeden z paragrafů prý prolamuje hranici 25. února 1948, neboť se odvolává na revizi prvorepublikové pozemkové reformy z roku 1947.

Demonstranti u Senátu

Senátor Jaromír Štětina (TOP 09) si na úvod jednání horní komory postěžoval na demonstranty proti církevním restitucím, kteří se utábořili u budovy Senátu. Upozornil, že protesty je možné pořádat až ve vzdálenosti sto metrů od sídla Senátu. Požádal proto o zjednání nápravy.

Hrstka demonstratů před budovou Senátu

Hrstka demonstrantů před budovou Senátu

FOTO: MMS/Jiří Ovčáček, Právo

Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach (ČSSD) reagoval prohlášením, že by Štětina na odpůrce restitucí nejraději poslal policisty s pendreky. Štěch opáčil, že žádnou demonstraci nezaznamenal.