Podle vicepremiérky Karolíny Peake (LIDEM) je vypuštění komunistických vyvlastňovacích paragrafů z horního zákona „nejen naplněním dohody z koaliční smlouvy, ale hlavně velkým symbolem pro obce, nad nimiž tyto paragrafy visely jako Damoklův meč“. Jak sdělila Právu, podporu tzv. malé novele horního zákona osobně slíbila při své návštěvě Ústeckého kraje. „Jsem ráda, že návrh jde teď z vlády do Sněmovny,“ uvedla.

"Navržená novela řeší úpravu střetu zájmů mezi ochranou soukromého vlastnictví a využíváním nerostného bohatství. Předložené řešení výrazně posiluje ochranu práv vlastníků nemovitostí potenciálně dotčených těžbou vyhrazených nerostů," stojí v odsouhlaseném návrhu.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba nedávno uvedl, že stát by si měl možnost vyvlastnit pozemky kvůli těžbě uhlí ponechat. Zrušení možnosti vyvlastnění kvůli uhlí je však součástí koaliční smlouvy.

Lidé žijící v oblastech těžby uhlí jsou chráněni územními limity. Ty by však mohly v příštích letech přestat platit. Zrušení možnosti vyvlastnění jim má přinést větší jistotu, že o svůj majetek nepřijdou.

Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že od roku 2015 by případný postup za limity těžby uhlí v severních Čechách mohl záviset výhradně na dohodě vlastníků pozemků, pod kterými se uhlí nachází, a těžebních společností. Do roku 2014 zatím stát o prolomení limitů neuvažuje.

S předkládaným materiálem nesouhlasí Hospodářská komora ČR. "Stávající znění horního zákona dostatečně chrání zájmy vlastníků nemovitostí a proces vyvlastnění je poslední pojistkou státu k prosazení celospolečenských zájmů," uvedla v rámci připomínkového řízení.

Šťovíček rozhodnutí vítá

Odstranění možnosti vyvlastnit nemovitosti v dobývacích prostorech ve prospěch soukromých těžebních společností vítá starosta Litvínova a předseda sněmovního výboru pro životní prostředí Milan Šťovíček (VV), který, jak sdělil Právu, dlouhodobě zastává názor, že kvůli těžbě se nesmí bourat další obce ani vyvlastňovat majetky obyvatel.

„Bylo by pro mne nepřijatelným podvodem na veřejnosti, kdyby se vyvlastňovací paragrafy odstranily jen „na oko“ a v tzv. velké novele se do horního zákona znovu vrátily. Shoduji se s panem premiérem na tom, že je nutné posílit vliv státu na těžební činnost a nakládání s vytěženými surovinami. Nejprve je však nutné jasně definovat prokazatelný veřejný zájem na těžební činnosti. Neumím si představit, že by český stát pro zisky těžebních společností připustil likvidaci českých měst a obcí nebo vyháněl místní obyvatele z jejich domovů,“ soudí Šťovíček.