Verze předložená Senátem počítá se zachováním dosavadních pravidel pro reklamní poutače u místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Poslanci tak o podobě omezení billboardů budou muset rozhodnout znovu.

Místopředsedkyně senátního hospodářského výboru Veronika Vrecionová (ODS) uvedla, že by omezení billboardů podle poslaneckého návrhu znamenalo výpadky pro státní rozpočet na příjmech z daní. Obecní rozpočty by pak tratily na příjmech z pronájmu pozemků. Například pražský rozpočet by tak prý přišel o několik desítek miliónů korun.

Ministr dopravy Pavel Dobeš (VV) senátní úpravy s ohledem na negativní ekonomické dopady připustil jako možné s ohledem na to, že "reklama je obzvláště nebezpečná při rychlostech nad 80 kilometrů na hodinu". Postavil se naopak proti doporučení hospodářského výboru, který na návrh senátora ČSSD Karla Korytáře omezování billboardů odmítl. "Pokud by byla zachována současná právní úprava, neumožnilo by to řešit reklamní plochy umístěné na dobu neurčitou," uvedl Dobeš.

Novela zákona o pozemních komunikacích má zavést také možnost až třináctiprocentní slevy na mýtném pro kamióny, které na mýtném zaplatí větší částku, než jakou stanoví vláda ve svém nařízení. Její součástí je také vytvoření podmínek pro evropskou službu elektronického mýtného, která má propojit systémy mýtného v členských státech. Norma má upravit pravidla pro takzvané nízkorychlostní vážení kamiónů.