Součástí změny zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa je 72 novel. Ty mají umožnit zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným odvádět, respektive platit daně z příjmů včetně záloh, pojistné na sociální zabezpečení, odvodu na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na úrazové pojištění a veřejné zdravotní pojištění na „jediném místě“. Ruší rovněž koncept superhrubé mzdy. [celá zpráva]

Veřejnost si novelu spojuje především se změnou loterijního zákona, kterou poslanci přijali po zmatcích v chybné podobě, a jejich "zaváhání" museli napravovat senátoři. [celá zpráva]

Obce by na základě přijatého znění měly dostávat čtyři pětiny odvodu z výherních automatů a 30 procent odvodů z ostatních typů hazardu, jako jsou například loterie, kurzové sázky a sázkové hry v kasinu. Zbylé odvody dostane stát. Skončí tak praxe, kdy část zisků rozdělovaly loterijní společnosti.

S čím počítá daňová reforma
Koncept superhrubé mzdy se sazbou 15 procent má v budoucnu nahradit nová 19procentní sazba daně, která by měla být počítána z hrubé mzdy. Výhodnější to bude podle propočtů pro lidi s hrubým měsíčním příjmem do 40 000 korun. Lépe placení zaměstnanci budou naopak na reformě tratit. Více si polepší rodiče díky zvýšení slev na děti než bezdětní, neboť již přijatá novela o zvýšení spodní sazby DPH počítá se zvýšením slevy na dani na vyživované dítě o 1800 korun ročně.

Reforma počítá také s tím, že odvody u zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění by neměly být realizovány jako dosud, ale daní z úhrnu mezd ve výši 32,5 procenta. Odvody zaměstnavatelů se v tomto směru sníží o 1,5 procentního bodu. Daňová novela přináší sjednocení sazeb odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění na 6,5 procenta u živnostníků i zaměstnanců, kterým se tak odvody na zdravotní pojištění zvýší o dvě procenta. Živnostníkům se dvojnásobně zvýší vyměřovací základ na 100 procent daňového základu. Od daně z příjmů mají být naopak osvobozeny dividendy.

Norma zachovává daňové zvýhodnění zaměstnaneckých stravenek, které vláda chtěla zrušit. V nových pravidlech ale zároveň zůstal nový zaměstnanecký bonus 250 korun měsíčně, tedy 3000 korun ročně. Vláda tím chtěla alespoň zčásti nahradit rušení zaměstnaneckých benefitů.
 zdroj: ČTK

Daňová reforma by podle návrhu senátorů měla začít platit od roku 2015, nicméně ministerstvo financí již avizovalo, že připraví pozměňovací návrh, který posune platnost do roku 2014.

Klaus podepsal rovněž novelu školského zákona, normu o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, zákon o Finanční správě ČR a novelu o změnách souvisejících zákonů.