Komunisté v pasáži dokumentu nazvaném "Socialismus v 21. století", který je prý vyjádřením vůle, "jak chceme tvořit nový svět", uvádí, že do řad kritiků přivádějí stále více lidí "trpká zkušenost s obnoveným kapitalismem v ČR, neschopnost vlády pravice a kapitálu".

Komunisté soudí, že řešením je změna systému. "Za základní strategický cíl této změny považuje KSČM vybudování socialistické společnosti," píše se ve stranickém materiálu.

Socialismus podle komunistů stále žije ve vědomí "mnoha jednotlivců i celých skupin občanů".

KSČM soudí, že tento trend bude pokračovat a socialismus nemusí být vzdálenou vizí. "Kdy a jak se stane realitou, je otázkou budoucnosti, která ani nemusí být tak vzdálená, jak by se na první pohled mohlo zdát," soudí.

Neznárodňovat plošně

Předstupněm sociální spravedlnosti socialistického státu je podle komunistů sociální stát. "Neřeší sice základní rozpor kapitalismu, přesto jeho některá opatření brání extrémům soukromovlastnického egoismu a urovnávají cestu budoucímu socialistickému vývoji," píší.

Překonání kapitalismu podle KSČM předpokládá překonání "monopolu soukromokapitalistického vlastnictví". Oproti tezím radikálních komunistů volajících po znárodňování ale v oficiálním materiálu strana tvrdí, že "překonání monopolu" není "totožné s plošným zestátněním".

Nekonkrétně uvádí, že jde o "hlubší proces, o celý komplex kulturních, demokratizačních a ekonomických změn, které jsou východiskem směřujících k společenské samosprávě".

V ekonomické části manifestu pak KSČM píše: "Z dlouhodobé tendence zespolečenšťování ekonomiky vyplývá, že monopol soukromokapitalistického přivlastňování se stal bariérou dalšího rozvoje. Základním principem socialistické ekonomiky je proto existence a rozvoj klíčového sektoru společenského vlastnictví výrobních prostředků."

Podle KSČM lze socialistickou ekonomiku obecně nazvat "plánovanou tržní ekonomikou, založenou na pluralitě vlastnických forem, na celospolečenském usměrňování výroby a přímé vazbě odměny za práci k jejím výsledkům".

Soukromé vlastnictví komunisté nevylučují, ale dávají ho do služeb socialismu. "Soukromý zájem těchto vlastníků však svede hospodářský mechanismus do společného řečiště socialistické ekonomiky," píší.

KSČM má jasno i v otázce, kdo bude hybnou silou socialismu: "Prosadí se široce sociálně zakotvená politická strana, forma strany-hnutí, tj. její schopnost spojovat stranicko-parlamentní úlohu se širokým sociálním zakotvením v občanské společnosti a jejích aktivitách".

Co s veřejným míněním, řeší komunisté

Komunisté přitom obezřetně tvrdí, že vysněný socialismus nehodlají nutně vybudovat na základě revoluce. "Politická revoluce není chápána jako nutně násilné opanování mocenských poměrů. Historické zkušenosti vedou k ostražitosti vůči snahám využívat v revolučním procesu násilné postupy," uvádí.

Problém a složitý oříšek k realizaci socialismu představuje mínění lidí. KSČM v dokumentu řeší, že socialismus nemůže vzniknout, pokud se většina nepřikloní k levicovým myšlenkám.

"Socialismus předpokládá, že podstatná část lidí v něm žijících bude mít levicové smýšlení, přesněji řečeno − levicové smýšlení promítne do své politické volby," přemítají komunisté.

Další vývoj "politického zaměření lidí" bude podle nich záviset na tom, jak si občané "uvědomí a jak pochopí dopad ekonomických a sociálních změn na vlastní život".

KSČM ovšem zároveň blahosklonně slibuje, že "ochrana plurality bude znamenat i respekt k demokratickým nesocialistickým názorům".

Výstražně ale upřesňuje: "V činnosti politických stran bude méně akcentováno úzce mocenské soupeření ve prospěch soutěživého hledání alternativ dalšího postupu." Politické subjekty pak v éře socialismu 21. století budou podle KSČM například "využívat nejpokrokovějších teorií".

Sen o socialismu 21. století se už pokouší realizovat ve Venezuele kontroverzní prezident Hugo Chávez. Hlavní principy "bolívarovské revoluce" vyhlásil v roce 2005.

Využití sloganu "21. století" je v poslední době v rámci české levice populární. Novou stranu s názvem Národní socialisté − levice 21. století nyní zakládá bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek. [celá zpráva]