Véčka mají také výhrady k tomu, že se nepočítá s omezením anonymních akcií v současných zákonech.

Podle Peake resort Jiřího Pospíšila (ODS) přišel v rámci chystaného obchodního zákoníku s pozměňovacím návrhem, který by anonymním akciovkám takovou možnost volby nabízel.

"Se zaknihováním anonymních akcií, tedy vlastně registrací vlastníků do centrálního depozitáře cenných papírů, lze souhlasit, i když by VV preferovaly jejich úplné zrušení. Avšak návrh na tzv. imobilizaci, tedy ukládání listinných akcií v peněžních ústavech, není efektivním opatřením a povede k zneprůhlednění akcií," prohlásila.

Peake dodala, že chybí v současné legislativě plán na omezení anonymních akcií a že zakomponováním restrikcí do občanského zákoníku by mohlo znamenat, že se nic nebude dít až do roku 2015.

"To je zcela neakceptovatelné a pro tuto vládu sebezničující," uvedla s tím, že by omezení akcií mělo být spojeno s připravovaným zákonem o veřejných zakázkách. "Jedině toto provázání může zabránit anonymním společnostem účast na veřejných zakázkách," dodala Peake.

Dvě varianty mají vyvolat diskuzi

Pospíšil na tiskové konferenci ve středu odpoledne uvedl, že předložením dvou variant chce ministerstvo vyvolat debatu a najít optimální řešení.

"Základní varianta je zaknihování v centrálním depozitáři, tzv. imobilizace je varianta k debatě. Rozdíl je jen v tom, zda je koncentrace akcií na jednom místě, nebo ve více bankách," uvedl Pospíšil.

Ministr také ujistil, že omezení akcií chce zakomponovat do současné legislativy, podle něj se ale na konečném znění musejí shodnout poslanci.

Náměstek František Korbel doplnil, že v ideálním případě je to otázka "řádu měsíců". O tom, že by veřejnost měla možnost nahlížet do registru majitelů akciových společností, se neuvažuje.

Pospíšil uznal, že změna rozklíčuje jen českého majitele, nikoli však konkrétního vlastníka. Upozornil, že to ale není předmětem této právní úpravy.

To by však bylo klíčové pro veřejné zakázky, jelikož se sice úřady dozvědí, že anonymní akciovou společnost vlastní např. firma z Kypru, kdo ale je jejím majitelem, vědět nebudou.