„VV podle forenzního šetření nepraly žádné špinavé peníze, doložily všechny legální příjmy. Je to bezprecedentní krok, celou zprávu včetně příloh a šetření osobních financí poslance Babáka dáváme k dispozici na svoje webové stránky,“ prohlásil John. Podle něj jde o příspěvek, jak by se v budoucnu měly stavět ke svým financím ostatní politické strany.

VV si kvůli pochybnostem o financování a sponzorování zadaly forenzní audit u mezinárodní auditorské společnosti BDO Tax s. r. o. Auditoři se zaměřili na zdroje financování VV a způsob jejich zaúčtování včetně ověření existence dárců, původu a nabytí jejich finančních prostředků a účtování. Samostatnou kapitolou bylo šetření vazby mezi VV, jejími členy, firmami spojenými s VV a stranickými financemi.

Otázky kolem financí

Kolem financování strany se letos objevilo několik otazníků po zveřejnění skryté nahrávky, při níž létaly éterem miliónové sumy.

Nynější šéf poslanců VV Vít Bárta hovořil o tom, že provoz strany včetně časopisu za rok 2010 stál 80 miliónů a že se za loňský rok strana ocitla v minusu 27 miliónů.

„Rozpočet strany úplně seškrtáme a řekneme, že vlastně žádný výdaje nemáme, protože všechno je vydavatelství a nazdar, protože to na tý straně nemůžeme nechat,“ uvedl Bárta na nahrávce, což zavdávalo podezření z černého financování VV prostřednictvím časopisu Pražan.

VV ve výroční zprávě uvedly, že skončily v minusu 14,5 miliónu. Bárta později řekl, že šlo o konverzaci mezi přáteli a že si čísla popletl.

Čarující Babák

Další dohady se točí kolem Babáka, o němž na nahrávce exposlankyně véček Kristýna Kočí mluvila jako o čarodějovi shánějícím straně peníze.

V květnu zase vyšlo najevo, že FAÚ podal protikorupční policii na poslance trestní oznámení kvůli praní špinavých peněz. Babák se posléze rozhodl dočasně přerušit členství ve VV.

Přes poslancův soukromý účet proteklo celkem 11,5 miliónu korun pro VV. Babák podle zjištění FAÚ přinesl v posledních dvou letech v hotovosti do banky celkem 7,8 miliónu v mnoha statisícových sumách. Z toho celkem 6,5 miliónu obratem přišlo na konto VV.

Kromě této sumy Babák letos v březnu daroval straně dalších pět miliónů. Aby mohl stranu touto částkou sponzorovat, tak si půjčil 3,5 miliónu u firmy WCM CZ a 1,6 miliónu korun od své vlastní poradenské firmy MxB. Obě firmy však nevykazovaly vysoké zisky.

Babák ve svém majetkovém přiznání uvedl bez dalších podrobností, že za prodej akcií auditorské společnosti Bene Factum utržil 25 až 35 miliónů.

Nedostatky se našly

Podle místopředsedkyně VV Dagmar Navrátilové, která za celé financování strany nyní zodpovídá, uvedla, že forenzní audit ukázal, že v účetnictví jsou „výrazné nedostatky“ jako například dvakrát proplacené faktury či nezaplacené účty.

„Během šetření jsme ale nenalezli indicie, které by ukazovaly na cílené zkreslování účetnictví ze strany VV,“ uvedla. Zjištěné nedostatky v přijatých fakturách v roce 2010 se týkají zhruba osmi procent objemu všech přijatých faktur, dodala. Podle Navrátilové v letech 2009 a 2010 došlo k systémovým chybám, jelikož existovala pouze nepsaná pravidla.

„U darů pro VV se nám podařilo identifikovat všechny dárce a nedošli jsme k závěru, že by v souvislosti s darovanými prostředky došlo k porušení platných předpisů a zákonů,“ dodala Navrátilová.

Šetření Babáka vydalo z dvousetstránkového dokumentu na dvacet stran, podle VV se nenašly indicie, které by potvrdily, že by poslanec pral špinavé peníze. „Nenašli jsme žádné indicie, které by dokazovaly, že by peníze pocházely z trestné činnosti,“ uvedl Filip Hájek z auditorské firmy BDO. Podle něj šetření probíhalo od 6. června do 19. srpna, osloveno bylo zhruba 1100 osob a firem, odpovědělo přes 57 procent.