„Jsem velmi znepokojen výroky vysokých úředníků ministerstva financí ČR, kteří v rozhovoru pro Hospodářské noviny poprvé otevřeně přiznávají, že takzvaná povodňová daň, 100 korun na hlavu, kterou zavedl ministr Kalousek po loňských povodních, nemusí skončit v nápravě a řešení povodňových škod, ale že by mohla být využita státem na snížení schodku státního rozpočtu. To je podle mne nepřijatelné a znamená to, že veřejnost byla vládou brutálně oklamána,“ uvedl Michal Hašek.

Kvůli nejasnostem proto žádá ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), aby veřejnosti jednoznačně sdělil, kolik peněz bylo zatím od začátku roku na takzvanou povodňovou daň vybráno, zda je bude alokovat, nebo je bude vázat účelově na krytí povodňových škod a měl by ujistit veřejnost, že tyto peníze nebudou sloužit ke snížení schodku státního rozpočtu.

Zároveň vyzývá Nečasovu vládu, aby s ročním zpožděním začala s hejtmany jednat o tzv. „Olomoucké výzvě“, která shrnuje nutná legislativní i exekutivní opatření státu v oblasti protipovodňové prevence i řešení následků povodní.