„Trestní oznámení jsem podal jako advokát v zastoupení klienta, který se obává možné perzekuce ze strany osob, jež by na základě tohoto oznámení měly být obviněny ze spáchání trestného činu, a chce proto zůstat v anonymitě,“ řekl Právu Láska, dlouholetý předseda správní rady a nyní konzultant neziskové organizace Transparency International. V minulosti rovněž pracoval jako policejní vyšetřovatel.

Trestní oznámení sice míří na neznámého pachatele, Láska ale jmenuje hned čtyři osoby ze státní správy, které mohly svým jednáním v rámci více než půlmiliardové zakázky na ozvučení akcí během českého předsednictví EU spáchat trestný čin. Jednou z těchto osob je bývalý místopředseda vlády pro evropské záležitosti a současný ministr obrany Alexandr Vondra (ODS).

Ten dosud odmítal vzít na sebe za podezřelou megazakázku jakoukoli politickou či manažerskou odpovědnost, podle Lásky ji však má, a to dokonce v trestněprávní rovině.

Láska podle svých slov posuzoval trestněprávní odpovědnost státních úředníků na základě klientem předaných informací, listin, korespondence a vnitřních předpisů. Po jejich prostudování dospěl k závěru, že Vondra, jeho bývalá náměstkyně a šéfka sekce pro předsednictví Jana Hendrichová, jí podřízený ředitel odboru logistiky a organizace Radomír Karlík a tehdejší vedoucí úřadu vlády Jan Novák mohli při poskytnutí a kontrole zakázky pro firmu Promopro porušit zákon.

„Škoda dosáhla 352 miliónů“

Karlík podle Lásky protiprávně navrhl ke schválení zadání této zakázky jednacím řízením bez uveřejnění, tedy bez veřejné soutěže, a tento postup pak rovněž v rozporu se zákonem nepravdivě odůvodňoval.

Novák smlouvu s Promoprem podepsal poté, co Vondrova náměstkyně Hendrichová celý tento „nezákonný postup“, kdy podle Lásky „byli eliminováni případní další uchazeči o tuto zakázku a byl tak vytvořen prostor pro firmu Promopro, která ho využila k páchání další trestné činnosti“, schválila.

Později Hendrichová navíc dala souhlas k zaplacení faktur vystavených Promoprem za některé služby, jejichž cena byla podle dosavadních zjištění značně přemrštěná.

Vondra podle Lásky o krocích svých podřízených věděl, a i kdyby ne, jak ministr sám říká, měl je z pozice nadřízeného kontrolovat. „S ohledem na celkovou způsobenou škodu ve výši 352 117 000 korun lze hodnotit neplnění povinnosti dozoru minimálně jako hrubou nedbalost, která je však také postižitelná trestním právem,“ uvedl Láska.

Případné úmyslné zavinění je podle něj otázkou dalšího dokazování, nicméně návodnou může být ta skutečnost, že „když se někteří úředníci úřadu vlády bránili proplacení zcela nesmyslných faktur vystavených firmou Promopro, pak se jednatel této firmy (Jaroslav Veselý) dovolával schůzky s Alexandrem Vondrou,“ upozornil Láska.

Podle něj byly přitom „pořízeny uměle vymyšlené služby“ za desítky miliónů korun. „Tato skutečnost musela být zřejmá i bez znaleckých posudků či hlubších znalostí v oblasti slaboproudu či datové techniky. Proplacení takovýchto faktur pak tedy ze strany zodpovědných osob na úřadu vlády nelze chápat jako trestný čin nedbalostní, ale úmyslný,“ konstatoval Láska.

70 miliónů šlo do s.r.o. KOM-Forest

Kromě bezmála 45 miliónů, které skončily na účtech vlastníků Promopra manželů Veselých, Láska v trestním oznámení připomněl třeba i 135 miliónů Kč, které přes dodavatele Promopra společnost NWDC odešly v roce 2009 z neznámých důvodů na rakouské účty firmy Deeside Service, jejímž vlastníkem je společnost sídlící v daňovém ráji.

Přes 70 miliónů korun pak bylo NWDC poukázáno na účty společnosti Boreno Consulting, která je podle zjištění Lásky přeposlala lesnické firmě, s. r. o. KOM-Forest CZ.

Tuto firmu Láska označil za „přechodné parkoviště“ pro zmíněnou 70miliónovou částku. Její tehdejší vlastník Ivan Komárek totiž loni v lednu prodal svůj podíl v ní za pouhých 200 tisíc korun, přičemž 70 miliónů mohlo být podle Lásky už dříve vyvedeno neznámo kam.

„Zjištění, kam dále tato částka putovala, by významně pomohlo objasnění celé záležitosti a konkretizaci trestněprávní odpovědnosti jednotlivých osob,“ zdůraznil bývalý šéf Transparency International.

„Je zřejmé, že zaměření společnosti KOM-Forest CZ s.r.o. směřovalo do lesního hospodářství, a tedy jak mohla přispět k realizaci předmětné zakázky (která se týkala ozvučení akcí při českém předsednictví EU), je jen stěží představitelné,“ uvedl Láska.

Svůj právní názor opřel, jak řekl Právu, o materiály, které získal, nicméně trestněprávní odpovědnost konkrétních osob musí podle něj dovodit a prokázat orgány činné v trestním řízení po zajištění dalších důkazů a výslechu svědků.

Jak Láska dodal, jednáním zmíněných osob souvisejícím se zadáním zakázky „byla naplněna skutková podstata trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě, případně trestných činů dalších“.

Trestněprávní odpovědností jednatelů Promopra se Láska podle svých slov nezabýval, protože na ně už na konci letošního ledna podal trestní oznámení Finančně analytický útvar ministerstva financí.