Vládě, jež má na základě dokumentu rozhodnout, nedává jinou možnost, než kontroverzní zkoušky navzdory předvolebním slibům, protestům studentů i mnoha učitelů spustit.

„Ministerstvo školství jednoznačně rozhodlo upřednostnit zahájení reformy maturitní zkoušky v roce 2011, a to v modelu, který je kodifikován platným školským zákonem,“ píše se už v předkládací zprávě dokumentu.

V Návrhu usnesení vlády ČR k nové maturitě, který školství rovněž zpracovalo a odeslalo, pak Dobeš nedává kabinetu na výběr. Body týkající se odkladu zkoušek či jejich zrušení zde zcela chybějí.

Nečas přitom před volbami tvrdil, že státní maturita je „zatěžováním učitelů a buzerací studentů“. „Můj osobní názor je, že se zřejmě vláda přikloní k definitivnímu zrušení,“ řekl pak začátkem července premiér.

Analýzu zpracoval šéf Cermatu

Maturity už 14 let je připravuje ministerská organizace Cermat. Dobeš sliboval před i po nástupu do úřadu hloubkový audit příprav zkoušek včetně auditu personálního, na jejichž základě vláda o osudu maturit rozhodne.

Zvláštní je, že dokument nezpracoval nezávislý auditor, ale šéf Cermatu Pavel Zelený, což vyplývá z vlastností dokumentu v elektronické podobě. Dalším autorem je podle informací Práva bývalý šéf kabinetu exministryně Miroslavy Kopicové (za ODS) Petr Roupec, Zeleného spojenec.

Upozorňují, že reforma maturitní zkoušky je politicky citlivým tématem. „V Polsku, Maďarsku i na Slovensku došlo při jejím zahájení k velmi závažným pochybením, jejichž společným jmenovatelem byla nedostatečná připravenost logistických, bezpečnostních a kontrolních systémů. A ve všech těchto zemích mělo toto selhání vážné politické konsekvence,“ zdůrazňuje dokument.

Právě tento aspekt má prý „rozhodující vliv na objem prostředků potřebných pro přípravu reformy i na rozpočet ročních provozních nákladů na zajištění konání maturit“.

Například nedávný tendr za 300 miliónů korun na logistické zabezpečení vyhrála společnost Logica Czech Republic. Přesně 58 miliónů spolkne distribuce maturitních otázek do škol v bezpečnostním režimu za pomoci automobilů. „Smlouva s dodavatelem byla uzavřena v dubnu 2010,“ konstatuje materiál, název firmy už chybí.

Ministr chce ušetřit 30 miliónů ročně

Z uvedených propočtů plyne, že příprava zkoušek vyšla už na více než miliardu korun a další stamilióny ještě spolkne. Započteny nejsou stamiliónové náklady na chod Cermatu.
Rozpočet projektu podzimní maturitní generálky pak činí 140,2 miliónu korun. „Ověřovací procesy generálky jsou supervizorovány a vyhodnocovány společností Deloitte Advisory,“ uvádí dokument.

Kalkulované roční náklady na zajištění maturit jsou 239 miliónů. Ministerstvo je chce snížit na 210. Ovšem na druhou stranu doporučuje „zintenzivnit informační podporu v problematice maturitní zkoušky“, což bude znamenat další prostředky navíc. Už loni běžela v TV reklama.

Dobeš nyní očekává do konce týdne připomínky ministrů. Po jejich zapracování chce dokument připravit pro další zasedání kabinetu. To se koná příští středu. Původně se přitom mělo o státních maturitách jednat už dnes.