Zemědělci podotýkají, že ohroženo je uplatnění plodin určených k výrobě biopaliv zasetých na 67 tisících hektarech zemědělské půdy, což podle nich odpovídá 2,7 procenta osevních ploch České republiky.

Sněmovnou se zákon, který navyšuje podíl biopaliv v benzínu z 3,5 procenta na 4,1 a u nafty z 4,5 procenta na 6,1, táhne již od podzimu a zemědělci tomu přizpůsobili své plánování.

„Proces setí je dávno ukončen a zemědělci mají osety plochy odpovídající plánovanému navýšení biopaliv, v případě výroby biolihu jde o 9 500 hektarů osetých obilím, popřípadě cukrovkou, což odpovídá navýšení objemu biolihu o 0,6 procenta,“ vyjmenovává zpráva Agrární komory.

Není jasné, kdy bude Sněmovna veto projednávat. Zřejmě se k němu vrátí až nově zvolená komora.