"Novela zákona má umožnit řádné odškodnění občanů poškozených na zdraví či životě v souvislosti s pobytem cizích armád v naší zemi v letech 1968 až 1991," uvedl prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Zákon byl v legislativním procesu téměř dva a půl roku.

Odškodnění by nemělo přijít na více než 30 miliónů korun. Novela má napravit stav, kdy je odškodnění odepíráno lidem, kteří se domohli určité finanční satisfakce již podle komunistických norem. Jim by se celkové odškodnění pouze snížilo o již vyplacenou částku, což by zachovalo spravedlivý a rovný přístup ke všem obětem okupace. Poškození by mohli o řádné odškodnění požádat ministerstvo vnitra do konce příštího roku. Lidé mohou dostat jednorázové odškodnění 30 až 150 tisíc korun.

Senát, který novelu v prosinci schválil, ve své důvodové zprávě konstatoval, že "účelem zákona o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky je zmírnění alespoň některých nejzávažnějších křivd, které byly československým občanům způsobeny v důsledku přítomnosti okupačních vojsk na území někdejšího Československa."

Prezident podepsal i další tři normy, které dávají do souladu české zákony s evropskými směrnicemi.