Odpůrci zrušení poplatků argumentovali mimo jiné tím, že zaběhnutý systém funguje a navrhovaná změna by navíc zvýšila výdaje již tak deficitního státního rozpočtu.

S návrhem nesouhlasila ani obě média, která se obávala, že v okamžiky, kdy by o jejich fionancování rozhodovali politici, byla by ohrožena jejich nezávislost.