Vodohospodáři se snaží v rámci možností vytvořit zásobní prostor na Husinecké a Římovské přehradě a udržet dostatek retenčního prostoru na Lipně.

„Do Husinecké nádrže nyní přitéká třináct vteřinových kubíků a odtéká patnáct. Obdobně je tomu i u Římova, kde je rozdíl mezi přítokem a odtokem pět kubických metrů. Přibývá patnáct a přehradu opouští dvacet. Do Lipna ráno přitékalo 70 krychlových metrů za sekundu a odtékalo 60. Na rozdíl od Římova a Husince má Lipno stále dostatek retenčního prostoru, a proto mohlo i dnes držet odtok na zmíněných šedesáti kubících,“ řekl Právu dispečer českobudějovického závodu Povodí Vltava Jiří Baloun.

Dodal, že situace se může během večera, ale hlavně noci na přítocích výrazně změnit, neboť meteorologové předpovídají na úterní noc opět bouřky a přívalové deště. Spadnout by na některých místech mohlo až 40 milimetrů srážek. V povodí Malše dokonce šedesát.

Meteorologové proto nevylučují, že na menších tocích by se mohly hladiny zvednout opět až na třetí povodňový stupeň. Do Římovské přehrady by mohlo pak přitékat až 85 kubíků vody za vteřinu, do Husické nádrže 30 a do Lipna dokonce 110.