Názory lidí na legitimitu bohatství a způsoby jeho nabývání jsou dlouhodobě stabilní. Více než třetina občanů považuje bohatství bez ohledu na to, jak bylo získáno, za nemorální. Rovnostářské postoje zastávají zejména lidé s nižším vzděláním, důchodci a lidé z menších měst a obcí.

Lidé s vyšším vzděláním, mladšího věku, živnostníci a obyvatelé větších měst se naopak domnívají, že na bohatství získaném díky schopnostem a úsilí není nic špatného. Oproti zkoumání v 90. letech, kdy jejich podíl činil 76 procent, se však po roce 2000 snížil na 65 procent.

Bohatnou hlavně nepoctiví, soudí většina

Za "neradostný výsledek" výzkumu agentura označuje fakt, že 81 procent dotázaných si myslí, že v Česku bohatnou hlavně nepoctiví lidé. Od roku 1994 se tento podíl téměř nezměnil. Názor, že schopnost a pracovitost jsou v české společnosti po zásluze odměněny, zastává 45 procent lidí.

Největší rozdíly v názorech na bohatství jsou mezi sympatizanty jednotlivých politických stran. V legitimitu bohatství a možnost jeho poctivého nabytí méně věří stoupenci opozičních ČSSD a KSČM. Lidé přesvědčení o tom, že se v Česku bohatne hlavně nepoctivým způsobem, však převládají také mezi příznivci vládních stran.