Rath uvedl, že doufá, že na začátku ledna bude stát před nemocnicí, kde bude tabule, že v daném středočeském zdravotním zařízení se nevybírají poplatky. Chce tím dokumetovat, že plní sliby dané voličům.

Davit Rath současně uvedl, že při zavádění tohoto kroku se inspiroval metodou uplatněnou v nemocnici ve Vrchlabí.

Ladislav Friedrich, jenž stojí v čele Svazu zdravotních pojišťoven, ale zdůraznil, že je to obcházení zákona. “Regulační poplatky jsou v zákoně uplatněny jednoznačně. Zdravotnické zařízení je povinno vybírat od pacientů regulační poplatky. A pokud pojišťovna zjistí, že to nedělá, tak je možné udělit pokutu ve výši 50 000,“ uvedl.
„Pokud přímo na nemocnici bude napsáno - toto zdravotnické zařízení nevybírá poplatky, tak budeme muset sankci uplatnit,“ varoval.

Podle něj je možné, že v případě, že by bylo uplatněno hrazení poplatků z peněz kraje ve více zdravotních zařízeních v kraji, mohla by s nimi zahájit sérii správních řízení.

David Rath uvedl, že ve skutečnosti jde o dary pro jednotlivé občany v tak malé výši 30 korun, že se nemusejí ani danit. Podle svých slov tak postupoval i u svých pacientů, kteří mu nezaplatili.

Podle auditů chybí dokumenty a smlouvy

Podle Davida Ratha navíc první audity ukázaly na problémy ve vedení středočeských nemocnic. Chybí řada dokumentů a smluv. První návštěvy auditorů ve středočeských nemocnicích skončily podle nového hejtmana Davida Ratha (ČSSD) šokujícím zjištěním. V jednom krajském zařízení podle něj dokonce chyběly smlouvy, odnesl si je odvolaný ředitel, řekl Rath.

Bývalý hejtman Petr Bendl (ODS) míní, že Rath chce tímto nařčením jen dodatečně ospravedlnit odvolání ředitelů krajských nemocnic. Svému nástupci mimo jiné vyčítá, že se šéfové oblastních nemocnic o svém odvolání dozvěděli z médií. Nový hejtman namítl, že v akciové společnosti ředitelé nejsou podřízeni hejtmanovi a kraji, ale představenstvům.

Výměna na postech ředitelů všech pěti krajských nemocnic byla jedním z prvních kroků, které Rath ve funkci hejtmana učinil. Vysvětlil to tím, že tito lidé byli exponenty ODS, s nimiž by nové vedení kraje nemohlo uskutečnit předvolební sliby ČSSD, zejména zrušení poplatků v krajských nemocnicích.