Kašák je také místopředseda České pneumologické společnosti. Uvedl, že neexistuje lék, který by nemoc zastavil. "Jsou však dvě velké skupiny léků, které jsou schopny nemoc výrazně zpomalit nebo téměř zastavit. Bohužel, náš pacient je v dosahu nemá," řekl primář.

Uvedl, že jedna skupina léků je v ČR dostupná, ale určená pouze pro astmatiky. Není možné medikament předepisovat pro chronickou obstrukční plicní nemoc. "To jsou léky, které dvanáct hodin rozšiřují průdušky.

Druhou skupinu tvoří lék, který ve světě a v Evropě už je, ale v České republice ještě vůbec není. Chápeme, že je velmi drahý, ale pacienti ho životně potřebují," uvedl Kašák. Ministerstvo zdravotnictví slíbilo Právu celou záležitost prověřit s tím, že zprávu sdělí ve středu.

Postiženo až 800 tisíc lidí

Chronická obstrukční plicní nemoc je typická postupným a pomalým zužováním průdušek, které vede k omezení průtoku vzduchu do plic a stále namáhavějšímu a rychlejšímu dýchání. Zároveň dochází k přestavbě plicní tkáně a vzniká rozedma plic. V České republice může touto nemocí být postiženo až 800 000 lidí a nejtěžším stadiem trpí 30 000 občanů.

Ti jsou postupně odkázáni na podávání kyslíku a na náročnou a drahou operaci plic nebo na transplantaci plic. "V nejhorším stadiu je již dýchání tak namáhavé a vysilující, že se vlastním dýcháním nedostane do plic potřebné množství kyslíku a je nutné podávat pacientům čistý kyslík do plic pomocí přístroje nejméně šestnáct hodin denně," uvedl Jan Chlumský, primář pneumologické kliniky I. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice v Praze.

Nemocný odkázán na pomoc druhých

Nemocný s touto chorobou zpočátku musí zanechat všech sportovních nebo namáhavějších aktivit, stále častěji hůř chodí do schodů, jeho stav se zhoršuje a v konečném stadiu se již sám neoblékne a není schopen ujít několik kroků. K nemoci jsou náchylní zejména kuřáci. Ale mohou ji dostat i lidé, kteří nekouří.

Nemoc buď přichází postupně v průběhu několika let a nebo náhle. Lékaři odhadují, že tato nemoc v příštích 15 letech bude jednou z nejzávažnějších na světě. Už dnes v Evropě je pátou nejčastější příčinou úmrtí a v roce 2020 se odhaduje, že jí bude patřit třetí příčka. "Proto je tak nezbytně nutné mít nejmodernější léky k léčbě a především působit na kuřáky, aby zanechali kouření," uzavřel primář Kašák.