Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo 370 projektů, nejvíce projektů i peněz si vyžádají rekultivace v Ústeckém a Karlovarském kraji. Zde je schváleno 268 projektů v celkové hodnotě 11,03 miliardy korun. V současné době jich je 76 dokončeno, 58 se realizuje, další jsou v různém stádiu příprav.

V Moravskoslezském kraji je doporučeno celkem 96 projektů s předpokládanými finančními náklady 7,027 miliardy korun. K dnešnímu dni bylo dokončeno 18 projektů za 232 miliónů korun, 28 projektů se realizuje.

Rekultivace poddolovaných území na Kladensku si v rámci šesti projektů vyžádá 1,632 miliardy korun. Dokončeny byly tři projekty za 360 miliónů korun.

Program začal v roce 2002

MPO dříve navrhovalo nově část prostředků použít i k odstraňování ekologických zátěží, které napáchal při zpracování černého uhlí v Moravskoslezském kraji chemický průmysl. "V připomínkovém řízení se na toto téma objevily rozpory, proto MPO tuto část odložilo," dodal tiskový mluvčí MPO Matyáš Vitík.

Program na odstranění ekologických škod běží od roku 2002. Původně se předpokládalo jeho naplnění v roce 2007, vláda však prodloužila termín příjímání projektů do roku 2018. Výběr projektů zajišťuje MPO prostřednictvím meziresortní komise, otázku financování řeší ministerstvo financí.