Odpůrcům novely vadí jak rozšíření prezidentových pravomocí, tak i přijaté omezení délky funkčního období soudních představitelů - na deset let pro funkcionáře nejvyšších soudů a na sedm let pro představitele ostatních soudů. Není vyloučeno, jak už dříve naznačil předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, že se nynějšími změnami soudního zákona bude muset znovu zabývat Ústavní soud. Přitom právě jeho předloňský verdikt si vypracování novely vynutil.

Ústavní soudci tehdy v souvislosti s pokusem o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové zrušili v platném zákoně pasáž o odvolávání soudních funkcionářů ministrem spravedlnosti. O odvolávání teď podle novely budou rozhodovat speciální šestičlenné kárné senáty. V jejich čele mají stát soudci Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, mezi přísedícími pak budou soudci nižších stupňů, státní zástupci, advokáti a zástupci právnických fakult.

Kritici tvrdí, že chybí objektivní kritéria pro jmenování soudců

Terčem kritiky odpůrců novely bylo také to, že o jmenování soudních funkcionářů mají nadále rozhodovat představitelé exekutivní moci. Prezident bude jmenovat předsedy všech soudů vyjma okresních, a to na návrh ministra spravedlnosti a s podpisem premiéra.

Novela dále prodlužuje lhůtu na podání kárné žaloby a okruh kárných žalobců rozšiřuje o ombudsmana a prezidenta. Kárné provinění soudce umožňuje norma potrestat nejen důtkou nebo odvoláním, ale také až ročním snížením platu o 30 procent (doposud bylo možné snížení o 25 procent na půl roku).

Kritikům novely, jejíž text prosadilo ministerstvo spravedlnosti s pomocí sněmovního ústavně-právního výboru, vadí i to, že nestanoví objektivní kriteria pro opětovné jmenování soudních funkcionářů. Tento nedostatek by prý mohl ovlivnit chování funkcionářů ve funkci, a tedy i soudcovskou nezávislost.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) ale novelu hájil s tím, že je třeba umožnit odvolávání soudních funkcionářů kvůli jejich případné "opotřebovanosti", a jejich časově omezený mandát tak české justici prospěje.

Novela má nabýt účinnosti do dvou měsíců po vyhlášení ve Sbírce zákonů.