Během přednášky vyzval přítomné v aule unverzity, aby ho klidně přerušovali dotazy, čehož studenti i lidé, kteří přišli ze Zlína, okamžitě využili. Dotaz padl i na placení školného. Jan Švejnar se před studenty na Univerzitě T. Bati ve Zlíně vyjádil pro placení školného. Současně však podtrhl, že stát by měl na vzdělání uvolnit více zdrojů.

Podle Švejnara mají být zajištěny půjčky, aby si studenti mohli školné platit. „Statistiky ve světě i u nás ukazují, že absolventi vysokých škol vydělávají více než ostatní. Je to dobrá investice. Ta se splácí, až je člověk bohatý,“ řekl Švejnar. Když se studenti vyptávali na rizika, která hrozí, když školu nedokončí, Švejnar odpověděl: „Půjčky jsou ve světě velmi silným motivem, aby studenti studium dokončili.“

Švejnar se také vyslovil pro přímou volbu prezidenta. „Vím, že v nejbližší době to tak nebude, ale do budoucna není důvod, aby občané nemohli svého prezidenta volit".

Některé překvapil, jiní si ho jako prezidenta nedokážou představit

"Pozitivně mě překvapil, a kdyby byla přímá volba prezidenta, dal bych mu svůj hlas. Nemám rád pana (prezidenta Václava) Klause kvůli jeho ekonomickým názorům," řekl student univerzity Tomáš Holík. Podobně se vyjádřil i další posluchač. "Myslím si, že je inteligentní člověk. Podle mě je načase, aby pan Klaus skončil," reagoval.

"Švejnar je určitě odborník, ale jako prezidenta si ho neumím představit. Je to někdo, kdo tady nežil, neví, jak to tady funguje a nemůže tady přijít a vládnout zemi jen tak, že mu nabídli koryto," míní naopak student Milan Zábranský. Stejného názoru je i další z účastníků přednášky, důchodkyně Alena Novotná. "On je sympatický, ale Česká republika není jeho zemí. Možná by mě dnes přesvědčil, kdyby tady žil. Pro mě je to ale stále cizinec," komentovala.

"Neměl jsem dřív žádný názor. Moc jsem se o to nezajímal. Po dnešku bych ale určitě byl pro Švejnara. S Klausem v některých věcech rozhodně nesouhlasím. Švejnar ale dnes položené otázky zodpověděl velmi dobře," hodnotil Jiří Polečný.

Odpoledne zavítá Švejnar do Kroměříže, kde se rovněž setká s občany.