Podle něj loni počet narkomanů nerostl. Na pervitinu a opiátech bylo závislých asi 30 200 osob.

"Situace je relativně příznivá. Je to poprvé za dobu sledování fenoménu drog v ČR, kdy na vzorku dětí vidíme opravdu signifikantní pokles. Signály jsme měli už dřív. Už od roku 2004 dochází k poklesu užívání drog v populaci," uvedl vedoucí monitorovacího centra Viktor Mravčík.

Snížení počtu problémových uživatelů, který proti roku 2005 podle odhadů klesl o 1600, hodnotí ale opatrně. Podle šéfa střediska je však pozitivní to, že se množství závislých nezvedá.

Odborníci se snažili odhadnout sumu, kterou si užívání drog loni vyžádalo. Výdaje by mohly činit 6,43 miliardy korun, tedy 0,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Léčba a akce ke snížení poptávky po omamných látkách se rovnala asi 1,36 miliardy korun, potlačení nabídky a prosazování práva mohlo stát téměř 5,07 miliardy.

Přibylo dětí, které užily těkavé látky

Česko patří k zemím, kde mladí experimentují s drogami nejčastěji. Zatímco ale v roce 2002 mělo zkušenost s marihuanou přes 30 procent patnáctiletých Čechů a Češek, loni jich bylo ani ne 25 procent.

Před pěti lety se k užití marihuany v posledních 12 měsících přiznalo asi 27 procent školáků, loni 19 procent. Přibylo ale dětí, které vyzkoušely těkavé látky. Před pěti lety s nimi mělo zkušenost sedm procent chlapců a dívek, loni devět procent. V posledních 12 měsících je pak zkusilo pět procent mladých, před pěti lety čtyři procenta. Na dospělé se loni výzkum nezaměřil.

Podíl patnáctiletých se zkušeností s vybranými drogami v procentech
Druh omamné látky 2002 2006
Konopné látky 30,5 24,8
Pervitin 2 1,5
Extáze 4,5 1,9
Těkavé látky 7,3 9
Sedativa 7 5,3
Zdroj: Studie o chování školáků (HBSC) - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

Podle studie z let 2002 a 2004 ale vyzkoušela v Česku nějakou drogu asi pětina z nich. Podle odhadů by 2,6 procenta lidí mohlo marihuanu užívat nejméně jednou týdně. Výsledky studií podle odborníků z monitorovacího střediska přesto ukazují, že i u dospělých by se rostoucí trend mohl zvrátit.

Podle odhadu loni z 30 200 osob, které jsou závislé, užívalo pervitin 19 700, opiáty bralo 10 500. Drogu si píchalo asi 29 000 lidí. "Od roku 2003 je odhadovaný počet uživatelů drog stabilní," uvedli autoři zprávy.

Méně případů předávkování s následkem smrti

Podle ní ubylo úmrtí kvůli předávkování. Loni tak zemřelo 37 lidí, předloni 59. Přibývá ale smrtelných nehod pod vlivem drog.

V Česku fungovalo 90 kontaktních center a terénních programů. Podle odhadu jejich služeb využilo 25 900 uživatelů drog.

O léčbu loni žádalo 775 lidí. Nejčastěji to byli uživatelé pervitinu. Téměř nulový je podle zprávy výskyt viru HIV mezi lidmi, kteří si píchají drogy.

Ze zhruba 2000 testů byl pozitivní jen jeden. Loni se infekce potvrdila celkem u šesti osob, které se mohly nakazit jehlou při užití drog. Žloutenku typu C mělo 16 procent testovaných klientů protidrogových center. Podle zkušeností by nemocí mohla trpět ale více než třetina z nich.

Státní výdaje na protidrogovou politiku se zvedly

Stát loni na protidrogovou politiku a na její jednotlivé projekty vydal 363 miliónů korun. Z krajských rozpočtů pak putovalo 95 miliónů a 48 miliónů poskytly obce. Částky jsou podle střediska podobné jako v roce 2005, jen státní výdaje se mírně zvedly. Kolik přesně se na boj s drogami vydá letos, není zatím jasné.