Na pondělním chatu Novinek Vondrová požadavek nárůstu mezd potvrdila, a to dokonce o 6 procent, při inflaci 4 - 4,5 procent. 

"Platy těchto zaměstnanců zdaleka nedosahují platů zaměstnanců se srovnatelnou kvalifikací v privátním sektoru. Stát se již nyní potýka se značnou fluktuací. Je obtížné zajistit zaměstnance v určitých profesích jako jsou stavební inženýři, vodohospodáři, právníci, IT pracovníci, zdravotní sestry a další, a to i v oblastech s relativně vysokou nezaměstnaností," poznamenala ke svým požadavkům.

Odpovědi Aleny Vondrové najdete ZDE:

Vondrová dále doporučuje, aby platy byly valorizovány průběžně tak, aby zajistily mírný růst reálných platů státních zaměstnanců, s tím že se budou průběžně optimalizovat počty zaměstnanců.

Není vyloučena stávka

Ohledně možnosti jít do stávky upozorňuje, že stávka musí mít většinovou podporu. "Čeští zaměstnanci si bohužel stále neuvědomují, že co si nevybojují, to nebudou mít. Více sebevědomí a statečnosti by českým zaměstnancům prospělo," řekla Vondrová.

Pokud rozhovory o mzdách definitivně zkrachují, jsou odbory připraveny protestovat, nevylučují ani stávku.

Odmítání vládní reformy veřejných financí

Odbory zásadně odmítají Sněmovnou schválenou reformu veřejných financí. Reformní návrhy prý nesměřují jedním směrem - ke snížení deficitu veřejných financí, ale k co nejrychlejšímu snížení daní, a to hlavně u nejvyšších příjmových skupin obyvatelstva.