"Východiskem pro další diskuse bude stávající návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu," uvádí návrh mandátu pro české vyjednávače, který mělo Právo k dispozici. Ti půjdou s novým mandátem do diskusí o osudu euroústavy, které začaly tento týden. Své námitky proti dosavadní podobě ústavy přednesou čeští zástupci v pátek představitelům německého předsednictví v Unii.

Návrh mandátu, který vychází z dřívější dohody vládních ODS, KDU-ČSL  a Strany zelených, shrnuje české požadavky na změny v textu euroústavy.

Praha chce, aby z ústavní smlouvy zmizela slova jako "ústava" nebo "evropský ministr zahraničí". Je i proti jakékoli zmínce o symbolech EU, kte kterým Ústava řadí Den Evropy, unijní vlajku, hymnu či heslo a jednotnou měnu euro.

Česká pozice obsahuje i požadavek, aby nová smlouva neobsahovala Chartu lidských práv. "Soudíme, že by tím byl v Evropě zaváděn dvojí standard lidských práv," uvedl vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra (ODS).

Reforma unie by podle Vondry měla umožňovat nejen převod kompetencí od národních vlád do Bruselu, ale i opačným směrem.

Praha může narazit se zachováním počtu hlasů

Zájmem Česka je ukončit jednání o institucionálních změnách před rokem 2009. Kabinet Mirka Topolánka (ODS) nechce, aby toto téma "vpadlo" do českého předsednictví EU v prvním pololetí roku 2009.

V jednom bodě však Praha riskuje ostrý střet se zbytkem Unie. Návrh mandátu totiž říká, že "nová smlouva nesmí zhoršit postavení rozhodovací a hlasovací váhu ČR v EU vzhledem ke stávajícímu stavu".

Jenže na takové zhoršení postavení již Česko přistoupilo v rámci jednání o euroústavě.

V Unii otevírá tuto otázku už jedině Polsko. To se nedokáže smířit s faktem, že zatímco smlouva z Nice mu dala téměř stejný počet hlasů při rozhodování v EU, jako má Německo, euroústava už mezi Berlínem a Varšavou vytváří jasný rozdíl.