Návrh komunistů, který prošel prvním čtením, vláda dosud odmítala.

Ministr spravedlnosti vidí jako problematické například stanovení trestů za jednotlivé trestné činy. Určité formy držení dětské pornografie by zase neměly být trestány stejně přísně jako například znásilnění. Vždy je podle Pospíšila třeba zkoumat přiměřenost trestů a dbát na to, aby nebyly v nepoměru s ostatními tresty.

Vláda je v každém případě připravena přijmout trestní úpravu dětské pornografie ještě před noveloe trestního zákona. Pokud se nedohodne s komunisty, předloží vlastní úpravu. Po České republice to mimo jiné požaduje Evropská unie.

V současnosti norma počítá jen s tresty pro lidi, kteří dětské porno vyrábějí, dovážejí, vyvážejí, distribuují nebo umísťují na veřejně přístupná místa.

Novela KSČM počítá s tím, že by bylo trestné i držení dětského porna. Zároveň navrhuje považovat distribuci a přechovávání dětské pornografie za zvláštní trestný čin, který má být trestán přísněji než dosud. Místo nynějších třech letech vězení, které hrozí za ohrožování mravnosti, novela počítá v nejpřísnějším ustanovení až s dvanáctiletým trestem.