Na dnešní první povolební schůzi může přijít všech 99 senátorů, tedy 80 stávajících i 19 nově zvolených. Hlasovat o předlohách jich může 80, protože o senátorský mandát přišel po červnových sněmovních volbách lidovec Milan Šimonovský, který se stal poslancem.

Nováčci, kteří budou zvědaví, jak to v parlamentní komoře chodí, mohou jednání svých kolegů zatím sledovat pouze z galerie. Zvolením nabývají například imunity, ale bez složení slibu a převzetí osvědčení nemohou svou funkci vykonávat.

Odcházejícím senátorům, tedy těm, kterým vypršelo volební období a znovu neobhájili svůj post, zaniká mandát 19. listopadu. K tomuto datu byli před šesti lety zvoleni. Výjimkou je František Příhoda (ODS), jemuž končí mandát už 12. listopadu. Nahradil totiž před dvěma lety Josefa Zielence (za US-DEU), který byl v roce 2000 zvolen o týden dřív než ostatní hned v prvním kole. Příhoda jako Zielencův nástupce jen dovršil předepsané šestileté volební období.

Dostanou pět platů

Končící senátoři sice přijdou o imunitu zákonodárce, avšak dostanou odstupné ve výši pětinásobku svého platu. Pokud ovšem během tří měsíců nepřejdou do jiné ústavní funkce. Základní plat bez náhrad činí 57 600 korun.

Novým senátorům začalo funkční období 28. října a osvědčení o zvolení převezmou 28. listopadu. Plnohodnotně se svého mandátu však mohou ujmout až 29. listopadu, kdy také složí ústavou předepsaný slib na ustavující schůzi. Ten den už také budou rozhodovat o nových orgánech Senátu. Důvodem je lhůta, v níž lidé mohou případně zpochybnit u Nejvyššího správního soudu výsledek říjnových senátních voleb.