Hlavní obsah

Přizná-li nemocnice chybu, kvalita péče se zlepší

17. 10. 2004, 10:27 – PRAHA
Právo, Václav Pergl

Kvalita péče v nemocnicích je do značné míry v rukách jen a jen zdravotníků. Stačí, když nebudou tajit chyby a z chyb se poučí.

Foto: Miroslav Knotek

Ilustrační foto

Článek

 "Až dosud je běžné, že nemocnice se snaží chyby spíše tajit. Zaměstnanci se domnívají, že když ji přiznají, budou potrestáni. My zavádíme systém jiný. Za přiznanou chybu v podstatě pracovníka pochválíme, protože jedině tak lze nedostatky v péči napravit," řekl Právu v pátek Oldřich Šubrt, ředitel Nemocnice Na Homolce.

"Chyby nevznikají úmyslně, to se stává minimálně. Drtivá většina chyb je neúmyslná. Analyzujeme, proč se chyba stala, a docházíme k závěru, že většinou je to z nedostatečného vzdělání, nedostatku času, použití nesprávné pomůcky anebo z nedostatku personálu. A z těchto chyb se poučujeme," řekl Šubrt.

Pacient se samozřejmě dozví o chybě v jeho léčení, že například dostal o hodinu pozdě lék, než ho dostat měl. Nemocnice se mu omluví a vysvětlí, jakou nápravu udělala, aby se chyba neopakovala. "Pacient i jeho příbuzní pak s námi mnohem účinněji spolupracují," řekl Šubrt.

Tři typy souhlasu

V Nemocnici Na Homolce mají tři typy informovaného souhlasu pacienta. První je souhlas s chodem nemocnice, druhý s léčebnými úkony a třetí se týká složitých vyšetření. I u nich musí pacient s léčebnými úkony souhlasit.

"Dbáme na to, aby lékař s pacientem hovořil a vždy mu podrobně vysvětlil, jakým způsobem ho budeme léčit a jaké jsou alternativy léčby. Zároveň do informovaného souhlasu musí lékař zapsat i otázky pacienta a jak na ně odpověděl," vysvětlil Šubrt.

Tímto, ale i dalšími opatřeními se Homolka snaží o zlepšení kvality léčby a celkové úrovně nemocnice. V budoucnu uvažuje i o tom, že výsledky bude zveřejňovat na internetu.

"Musíme ale změnit myšlení pacientů. Dnes je takové, že nemocnice, která dělá chyby, je nejhorší. My se domníváme, že je to opačně. Že nemocnice, která přizná chyby a poučí se z nich, už je nebude opakovat. Tím, že je přizná, dokáže svojí sílu a otevřenost," soudí Šubrt. Taková nemocnice podle něj pak pro pacienta znamená daleko větší bezpečí a důvěru.

Desatero jistot pro pacienta

  • Budu považován za člověka se jménem a důstojností
  • Nebudu považován za jiného pacienta
  • Bude mi proveden správný zákrok na správném orgánu
  • Moje dokumentace bude úplná a neztratí se
  • Výsledky vyšetření a léky mně podávané budou opravdu moje výsledky a mně ordinované léky
  • K rozhodnutí se o zákroku budu mít dostatek informací
  • Alarm nad mým lůžkem bude opravdu fungovat, sestra bude dostupná na mé zavolání a nebudu trpět bolestí n
  • V nemocnici se nezraním ani neztratím
  • Můj praktický lékař dostane přesné informace k mé další správné léčbě
  • Po propuštění budu vědět, co smím a nesmím.

Zdroj právo

Ze dvou stovek českých nemocnic se pokouší o stejný přístup jako na Homolce asi desetina. Jsou to zařízení, která chtějí získat či již získala evropskou či mezinárodní velmi přísnou akreditaci potvrzující jejich kvalitu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků