Hlavní obsah

Kardiolog Vladimír Tuka: Za potíže se srdcem si sportovec může i sám, když zanedbává regeneraci a přechází nemoci

8. 6. 2023, 12:03

Přestože jsou srdeční problémy u sportovců vzácné, nelze je bagatelizovat. Většinu z nich lze přitom podle kardiologa Vladimíra Tuky z Centra zátěžové kardiologie II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze odhalit u preventivních tělovýchovných prohlídek, které by měli sportovci pravidelně podstupovat. Pokud zde lékaři objeví problém či podezřelý nález, odkážou sportovce do centra sportovní kardiologie.

Foto: archív Vladimíra Tuky

Kardiolog Vladimír Tuka

Článek

Ve specializovaných centrech jedince vyšetří kardiolog se zkušenostmi s péčí o sportovce, odebere mu cílenou anamnézu, natočí EKG a provede rozšířené echokardiografické vyšetření.

V případě potřeby mu bude udělána i magnetická rezonance, vyšetření věnčitých tepen nebo jiná specializovaná vyšetření.

Co sportovce může upozornit na to, že jejich srdce není v pořádku?

Například, že jim nepřiměřeně rychle tluče srdce, zadýchají se při aktivitách, při kterých se dříve nezadýchávali nebo zpozorují náhlý, jinak nevysvětlitelný pokles výkonnosti nebo se u nich při zátěži objeví bolest na hrudníku.

Dále bych ještě zmínil tzv. synkopu neboli krátkodobou ztrátu vědomí, ať už při výkonu, nebo po něm. V takovém případě by se lidé měli nechat vyšetřit lékařem.

Byla zdravá a fit, přesto v 38 letech dostala infarkt. O dva roky později znovu

Co dnes nejčastěji stojí za selháním srdce u sportovců?

V tomto je potřeba rozlišovat dvě kategorie sportovců: sportovci od dvanácti do pětatřiceti let a pak kategorii masters, to jsou sportovci nad třicet pět let. U kategorie masters za velkou částí náhlých úmrtí nebo srdečních komplikací stojí ateroskleróza, to znamená ucpávání cév cholesterolem. To pak může vést k infarktu myokardu nebo arytmii.

U mladší kategorie jsou velmi často vrozená onemocnění, jako arytmické syndromy, případně kardiomyopatie – skupina onemocnění srdce, kde je narušena přečerpávací funkce srdce a může vést i k arytmiím.

Za získané potíže si někdy může sportovec částečně i sám, protože například zanedbává regeneraci nebo přechází různé infekce. Stejně jako jiné svaly, i ten srdeční může být infikován a otéct, což zvyšuje pravděpodobnost arytmie nebo akutního srdečního selhání.

Existují i raritní případy, kdy srdci může ublížit tupý úder do hrudníku – třeba v baseballu. Pokud míček letí opravdu velkou rychlostí a trefí se ve „správný“ moment do „správného“ místa rizikového jedince. Ale to se musí sejít velmi špatná konstelace.

Kdy doporučit vyšetření v centru sportovní kardiologie?

Každý sportovec, který se věnuje výkonnostnímu sportu, by měl navštěvovat tělovýchovné prohlídky, které zajišťují registrující praktičtí lékaři a tělovýchovní lékaři.

Vrcholoví sportovci, tedy ti, kteří reprezentují nebo jsou v přípravě na reprezentaci, mají povinnost absolvovat tělovýchovné prohlídky pouze od tělovýchovného lékaře. Až ve chvíli, kdy lékař „první linie“ objeví nějaký kardiologický nález, pošle sportovce ke kardiologovi.

Velmi významně přibývá kolapsů z přehřátí u vytrvalostních sportovců

Jaké jsou čekací doby?

Není běžné, že by šel někdo ke sportovnímu kardiologovi bez doporučení. Existuje tedy určité síto, kvůli čemuž ani čekací doby nejsou příliš dlouhé.

Stává se ale, že má daný sportovec velmi nabitý harmonogram a najde časový průnik s termíny až za několik měsíců. Nicméně při větší flexibilitě se sportovec na prohlídku může dostat už i za dva až tři týdny.

Centra sportovní kardiologie

  • Centrum sportovní kardiologie Nemocnice Agel Podlesí-Třinec
  • Centrum sportovní kardiologie, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Fakultní nemocnice Olomouc
  • Centrum sportovní kardiologie VFN, Praha 2. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK
  • Dětské kardiocentrum FN Motol

Jaké sporty nejvíce zatěžují srdce?

Sporty, které kombinují vytrvalostní a silovou složku. Třeba cyklistika nebo hokej. Pak také vodní sporty jako kajak a veslování.

Dále záleží i na tom, jak často sportovec trénuje. Třeba plavci trénují až dvacet hodin týdně a k tomu ještě závodí. Basketbalisté mají kromě klasických tréninků a závodů ještě kondiční tréninky.

Pokud mám dítě, které intenzivně trénuje alespoň čtyři až pět hodin týdně, mělo by každoročně absolvovat tělovýchovnou prohlídku u svého registrujícího praktického lékaře

Takové objemy tréninku se na srdci mohou rovněž negativně podepsat. Další aspekt, který může mít negativní dopad, je doping, který je častější v silových disciplínách, např. u kulturistiky a vzpírání.

Proč by rodiče měli dbát na to, aby děti každý rok podstoupily základní sportovní vyšetření?

„Pokud mám dítě, které intenzivně trénuje alespoň čtyři až pět hodin týdně, mělo by každoročně absolvovat tělovýchovnou prohlídku u svého registrujícího praktického lékaře, eventuálně u tělovýchovného lékaře. Společně s preventivní prohlídkou u praktického lékaře je to dostačující.

Praktický nebo tělovýchovný lékař provádí u sportovních prohlídek jak kardiovaskulární screening, tak i vyšetření pohybového aparátu a zhodnocení ostatních nemocí.

Jestli má sportovec alergii, zda nemá skoliózu, nebo jestli má nějaký syndrom či vrozené předpoklady, jejichž průběh by sport mohl zhoršit, případně vést k trvalému poškození zdraví, v nejhorším případě ke smrti. Je tedy důležité to nepodceňovat.

Jaké vyšetření byste doporučil nad rámec základního sportovního vyšetření u dětských i dospělých registrovaných sportovců?

Vyšetření fyzioterapeutem, to není povinné. Ovšem spousta sportů tělo zatěžuje asymetricky, což později může mít neblahé následky a třeba i ukončit sportovní kariéru daného jedince.

Jedná se o problém zejména dnešní doby, když už děti neběhají tolik venku, takže když pak dělají sport, který je jednostranně zatěžuje, může to ublížit jejich pohybovému aparátu.

Zkrácené svaly mohou stát za bolestí zad, hlavy a dalšími problémy

Jak poznat, že je vaše dítě přetížené

Reklama

Výběr článků