Hlavní obsah

Poslední šance přihlásit se do soutěže o Zlatý oříšek

5. 10. 2006, 15:31

Soutěž Zlatý oříšek je pro mimořádně nadané a šikovné děti od 6 do 14 let, které dosáhly úspěch v jakémkoliv oboru. Může to být sport, umění, přírodověda, ekologie, jazykové schopnosti apod. Uzávěrka soutěže je 10. října 2006!

Článek

Zlatý oříšek je soutěž orientovaná na nadané a šikovné děti od 6 do 14 let. Pomáhá rozvíjet dětskou osobnost a motivuje jak děti, tak rodiče. Současně chce na konkrétních případech ukazovat, že má smysl se o něco snažit a studovat. Projekt Zlatý oříšek vstupuje v roce 2006  již do svého osmého ročníku.Vítězem se může stát každý chlapec nebo děvče, kteří v daném roce vytvoří nebo učiní  něco mimořádného v kterémkoliv oboru. Může to být sport, umění, ekologie, přírodověda, chovatelství, jazykové schopnosti atd.

Přihlášky do soutěže může poslat kdokoliv do 10. října 2006. Obvykle to jsou rodiče nebo další členové rodiny, učitelé, trenéři, tedy kdokoliv, koho výkony dítěte v daném roce zaujaly. Pravidla soutěže dovolují, aby se děti přihlásily samy. Porota odborníků detailně posoudí všechny přihlášky a vybere z nich třicet kandidátů, které pak zástupci soutěže osobně navštíví. V druhém zasedání poroty je pak vybráno deset vítězů, jejichž jména jsou zveřejněna až při slavnostním předávání cen Zlatého oříšku. Tohoto finále v České televizi se zúčastní všech třicet nominovaných dětí a záznam pořadu je vysílán  prvním programem České televize vždy na Nový rok.

Přihlásit děti do osmého ročníku Zlatý oříšek 2006 lze: ON-line prostřednictvím internetových stránek  www.zlaty-orisek.cz E-mailem zaslaným na adresu: prihlaska@zlaty-orisek.cz

Nutno uvést informace o dítěti, které přihlašujete (věk, obor činnosti, jeho úspěchy v daném roce i v letech předchozích a kontakt).

Podrobnější informace o soutěži Zlatý oříšek naleznete na: www.zlaty-orisek.cz

Reklama

Související témata:

Související články

Soutěž Zlatý oříšek oceňuje nadané děti

20. 9. 2005, 11:17

Posedmé se letos uskuteční soutěž Zlatý oříšek, která oceňuje talentované děti ve věku od šesti do patnácti let. Držitelem ceny se může stát každý chlapec...

Výjimečné děti ocenil Zlatý oříšek

12. 1. 2006, 19:16

Deset dětí získalo ve čtvrtek ocenění Zlatý oříšek, která je určena chlapcům a dívkám ve věku od šesti do patnácti let, z nichž porota vybere deset vítězů,...

Výběr článků