Hlavní obsah

Jak je volen americký prezident

17. 9. 2020, 13:50
Novinky, Richard Sůsa

Volba amerického prezidenta se koná jednou za čtyři roky, probíhá ve dvou krocích. Nejprve vždy první úterý následující po prvním listopadovém pondělí obyvatelé 50 států a Washingtonu D.C. vybírají volitele, kteří následně volí z kandidátů.

Foto: Patrick Semansky, ČTK/AP

V roce 2020 prohrál úřadující prezident Donald Trump (vlevo) s Joem Bidenem

Článek

Co zde najdete:

  • Termín nejbližších voleb a inaugurace
  • Kdo může být volen
  • Jak probíhá nominace na kandidáty
  • Systém voleb - jak fungují volitelé
  • Jak probíhá den voleb
  • Schůze Sboru volitelů
  • Eventuální volba v Kongresu

1. Kdy budou volby a inaugurace

Proces výběru americké hlavy státu trvá běžně více než rok. Nejbližší volby proběhnou 5. listopadu 2024. Funkční období zvoleného prezidenta poté začíná 20. ledna, jak stanovuje 20. dodatek Ústavy Spojených států amerických přijatý v roce 1933.

Ten den se koná inaugurace, na níž prezident a viceprezident skládají své sliby. Pokud 20. leden připadá na neděli, přísaha probíhá v soukromí a veřejná oslava inaugurace se uskuteční o den později.

20. ledna 2021 nastoupil do Bílého domu Demokrat Joe R. Biden Jr. jako 46. americký prezident. Viceprezidentského úřadu se chopila Kamala D. Harrisová jako první žena a první osoba tmavé pleti v amerických dějinách.

Prezidentské volby v USA: Kdy budou, jaká jsou pravidla a kandidáti

Volby USA

Joe Biden složil prezidentský slibVideo: Novinky/AP

2. Kdo může být volen

O prezidentský i viceprezidentský úřad se smí ucházet lidé starší 35 let, kteří se narodili na území Spojených států a nejméně 14 let na něm i žili. Není nutné tato pravidla splnit před vlastní kandidaturou, stačí to stihnout před dnem inaugurace.

Jednotlivec může být zvolen prezidentem maximálně dvakrát. Jediný Grover Cleveland vládl ve dvou obdobích, která nešla těsně po sobě (1885–1889 a 1893–1897).

Počet zvolení omezil až 22. dodatek ústavy v roce 1951. Předtím byl Franklin Delano Roosevelt jako jediný zvolen víckrát – čtyřikrát (1932, 1936, 1940 a 1944).

Pokud prezident v úřadu zemře, odstoupí, je sesazen či není schopen vykonávat svou funkci, ujímá se úřadu viceprezident. Dočasný přesun funkce, a to hned dvakrát, se stal za vlády George W. Bushe po dobu lékařských zákroků. Prezidentské pravomoce si vzal zpět o několik hodin později.

K trvalému předání funkce došlo naposledy v roce 1974. Richarda M. Nixona, který rezignoval kvůli aféře Watergate, nahradil Gerald Ford. Pokud dřívější viceprezident stráví v prezidentském úřadě více než 24 měsíců, ztrácí následně jedno možné řádné zvolení prezidentem.

Znáte všechny americké prezidenty? Seznam, zajímavosti a historie

Volby USA

3. Nominační proces

V rámci politických stran všichni uchazeči soupeří o zisk stranické nominace. Způsob, jakým tento proces probíhá, se liší u jednotlivých stran a také v každém státě. Obvyklé jsou dvě formy – primárky (primaries) a členské schůze neboli kaukusy (caucases). V některých státech jsou pořádány i obě dvě současně. Voliči vybírají delegáty pro stranické sjezdy, kteří poté volbou nominují stranického kandidáta.

Primárky jsou běžné volby pořádané vládou příslušného státu. V některých může přijít volit každý, jinde se primárek strany smí účastnit jen její členové a registrovaní příznivci. Kaukusy jsou soukromé stranické akce pořádané často v konferenční místnosti či školní tělocvičně, mají složitá pravidla přesvědčování voličů.

V tomto procesu se vybírají delegáti pro celostátní stranický sjezd (konventu). Na něm oficiálně nominují kandidáta své strany. Sjezdy dvou největších stran se nazývají Democratic National Convention a Republican National Convention, konají se v létě ve volebním roce.

4. Dva stupně – Lidé a Sbor volitelů 

Americké volby však nejsou přímé, takže nezáleží na absolutním počtu odevzdaných hlasů pro toho kterého kandidáta. Hillary Clintonová získala v roce 2016 o téměř 2,9 milionu více hlasů než Donald Trump, přesto se prezidentkou nestala. Dalšímu Demokratovi Alu Goreovi nestačil v roce 2000 náskok asi půl milionu hlasů. Rozhoduje počet volitelů.

Každé území má stanovený počet volitelů podle počtu obyvatel. U států tento počet odpovídá zastoupení státu v Kongresu. Nejméně lidnaté státy mají jediného člena Sněmovny reprezentantů, každý stát má dva senátory – nejméně tak jde mít 3 volitele.

Aktuální počty volitelů vychází ze sčítání lidu z roku 2020, poprvé se podle nových počtů bude volit v roce 2024.

Volitelů je celkem 538. 23. dodatek ústavy v 60. letech umožnil účast obyvatel hlavního města Washingtonu, D.C. Náleží mu tolik volitelů, kolik by získal, pokud by byl státem, avšak ne více než má nejmenší z 50 států. Zatím vždy mělo tři volitele.

Nejvíce volitelů má Kalifornie (54) a Texas (40), nejméně Aljaška, Delaware, Severní Dakota, Jižní Dakota, Vermont, Wyoming a Washington D.C. (po třech volitelích).

5. Den voleb 

V úterý po prvním listopadovém pondělí se koná přímá volba členů sboru volitelů. Nyní volby připadají na 5. listopad 2024. Řada států však umožňuje tzv. brzké hlasování (early voting), hlasování ještě před dnem voleb, a rovněž hlasování poštou.

Na volebním lístku jsou stranické dvojice – vždy kandidát na prezidenta se svým viceprezidentským partnerem (tzv. running mate).

Nevolí se na nezačleněných územích, kterými jsou Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Guam, Portoriko a Severní Mariany. Guam však od roku 1980 pořádá neoficiální hlasování.

Dělám to pro své děti. Volitel z Texasu odmítá hlasovat pro Trumpa

Amerika

Ve většině států získá kandidát s nejvíc hlasy Američanů všechny volitele tohoto státu. To samé platí pro trojici volitelů Washingtonu, D.C.

Pouze Maine a Nebraska používají jiný systém. Po jednom voliteli zde získávají vítězové jednotlivých „kongresových obvodů“ – tyto obvody volí své zástupce do Sněmovny reprezentantů. V Mainu jsou dva, v Nebrasce tři. Další dva volitelé připadají kandidátovi s nejvíce hlasy napříč celým státem. Tak je rozložen celkový počet 4 volitelů za Maine a 5 za Nebrasku.

Volitelé jsou zpravidla členové stran. V některých státech je vybírají stranické sjezdy, jinde přímo voliči v primárkách.

6. Schůze Sboru volitelů

Po konci sčítání hlasů a jejich oficiálním stvrzení se v hlavních městech jednotlivých států sejdou volitelé. Hlasují zvlášť pro prezidenta a viceprezidenta. Následně odesílají Kongresu certifikát s výsledky hlasování. Ten je na společném hlasování sečte a oficiálně vyhlásí vítěze. Pro zvolení je nutná většina – nejméně 270 volitelů.

Termín těchto schůzí je také daný – 16. prosince 2024. Jde o první pondělí po druhé prosincové středě.

Ústava nenařizuje, že se volitel povinně musí držet kandidáta, pro něhož má hlasovat. Některé státy hlasy těchto „nevěrných volitelů“ nezapočítají a nahradí novými voliteli, další je i trestají alespoň pokutou či vězením.

Těchto případů se vyskytuje jen málo a nikdy nezvrátily výsledek voleb. V letech 1872 a 1912 způsobila nucenou nevěru smrt kandidátů přede dnem hlasování Sboru volitelů.

Prezident Spojených států amerických Joe Biden. Zvítězil při třetím pokusu

Volby USA

7. Eventuální volba v Kongresu

Kongres přichází na řadu, pokud ve Sboru volitelů nikdo nedosáhne na většinu (270 hlasů z 538).

Prezidenta volí Sněmovna reprezentantů

Pravidlo určuje 12. dodatek ústavy, naposledy se použilo v roce 1825. V komoře jsou státy zastoupeny poměrně podle počtu obyvatel, ale v této volbě hlasují představitelé státu jako celek. Každý stát má jeden hlas. Nehlasuje Washington, D.C. – není stát a nemá tedy řádné hlasovací zastoupení v Kongresu.

Volba probíhá ze tří kandidátů s nejvíce hlasy z volby ve Sboru volitelů. Přítomny musí být nejméně dvě třetiny delegací států, pro zvolení je třeba zisk prosté většiny – 26 států z 50. 

Viceprezidenta vybírá Senát

K tomuto kroku došlo pouze po volbách z roku 1836 – kvůli nevěrným volitelům. Volba probíhá mezi dvěma kandidáty s největším ziskem volitelů. Každý senátor hlasuje sám za sebe, pro zvolení je nutná většina – 51 hlasů ze 100.

Reklama

Výběr článků