Hlavní obsah

Místo vysoké školy vyšší odborná

21. 1. 2005, 7:30

Většina vyšších odborných škol (VOŠ) pořádá přijímací zkoušky ve dvou termínech: první v květnu či v červnu, druhé v srpnu či počátkem září. Některé školy však vyhlásí pouze jeden termín či naopak organizují zkoušky ve třech kolech.

Foto: Adéla Čuříková
Článek

Denní studium trvá zpravidla tři roky, vedle toho školy nabízejí dálkovou formu studia, která je o půl roku až o rok delší. Dálkové studium organizuje zhruba polovina škol.

Zhruba 60 % VOŠ jsou školy veřejné, tj. zřizované krajem nebo obcí, zbylých 40 % je soukromých či církevních. Výše školného na veřejných VOŠ je určena zákonem a pohybuje se od 2500 do 5000 korun za rok. Soukromé a církevní školy stanovují školné samy, v průměru je to 20 000 ročně.

Spektrum oborů

Vyučovaných oborů je 180 - ekonomické a zdravotnické, umělecké, pedagogické, zemědělské nebo se zaměřeným na gastronomii a turismus, právo, ekologii nebo strojírenství. Profily oborů lze nalézt na internetu v sekci Kam na školu, případně konzultovat v Centru kariérového poradenství NÚOV.

Některé spolupracují s VŠ

Několik desítek VOŠ spolupracuje přímo s vysokými školami. Jejich přehled má Národní ústav odborného vzdělávání nebo Kancelář Sdružení škol vyššího studia.

Školní rok na VOŠ má dva semestry, výuka se podobá vysokoškolskému studiu: přednášky, semináře, zkoušky na konci semestru. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou z odborných předmětů, cizího jazyka, obhajoba závěrečné práce. Absolventi získávají (neakademický) titul DiS - diplomovaný specialista, který se užívá za jménem.

Důležitou součástí studia je praxe. Některé školy nabízejí i stáže v zahraničí.

Nepřehlédněte

  • Jak si vybrat střední školu?
  • Informace o víceletých gymnáziích.
  • Jaké jsou kde šance na přijetí.

Kupte si PRÁVO v sobotu 22. ledna

Možnost studia pro žáky s tělesným či smyslovým postižením nabízí přibližně 40 ze 170 existujících VOŠ Častými obory, které školy vypisují pro handicapované, jsou ekonomické směry, výpočetní technika, obory z oblasti charitní a sociální činnosti nebo grafický design.

Reklama

Související témata:

Výběr článků