Hlavní obsah

České předsednictví: Jak to Evropě osladíme ve vzdělávání?

30. 1. 2009, 5:00 – PRAHA
Novinky, Martin Singr, Scio

České předsednictví Radě Evropy se od prvních chvil svého šestiměsíčního trvání skloňuje v souvislosti s energetickou krizí a palestinsko – izraelským konfliktem. Ve stínu těchto událostí se krčí priority, které se česká politická reprezentace stanovila v oblasti vzdělávání. Jaké jsou?

Foto: Michaela Říhová, Právo

Česká republika by během svého předsednictví měla řídit i další kroky evropského konceptu vzdělávání.

Článek

České předsednictví se bude orientovat na jednání o budoucím strategickém rámci evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě po roce 2010. Nový strategický rámec bude navazovat na stávající pracovní program „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ a měl by vytyčit dlouhodobé cíle evropské spolupráce pro další desetiletí.

Neměla by být opomenuta významná role vzdělávání a odborné přípravy z hlediska budoucího strategického vývoje v Evropě. České předsednictví primárně zaměří svoji pozornost na podporu rozvoje spolupráce mezi oblastí vzdělávání, resp. odborné přípravy a zaměstnavateli či regiony.

„Je nezbytné, aby každý jednotlivec byl vybaven klíčovými kompetencemi a dovednostmi potřebnými pro svůj maximální profesní i osobní rozvoj a aby zaměstnavatelé mohli spolupracovat s vysoce kvalifikovanými a flexibilními zaměstnanci,“ uvádí se v dokumentu týkajícím se českého předsednictví Radě Evropy 2009. Tato formulace přitom není nová. Věrně kopíruje kutikulární dokumentaci probíhající školské reformy.

Zaměřeno na  vývoj vysokého školství v dalším desetiletí

I oblast vzdělávání  budou během českého předsednictví provázet multilaterální jednání, která nebudou omezena striktně na členské země EU. Jednání Řídící skupiny Boloňského procesu v únoru a březnu bude příležitostí pro setkání zástupců 46 evropských zemí, Evropské komise a mezinárodních organizací v oblasti vysokého školství.

Na setkání bude projednáno naplňování cílů a strategických oblastí Boloňského procesu za období 2007 - 2009. Mezi hlavní priority pro rok 2009 patří konkrétní kroky pro odstranění ekonomických i sociálních bariér mobility studentů. Velmi podstatný dokument, který se nyní připravuje, se zabývá vývojem vysokého školství v následujících deseti letech. Cílem je mimo jiné vznik návrhu ministerského komuniké, které by rozvoj vysokého školství po roce 2010 mělo nastínit.

Vrchol v dubnu

Konference k partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli pro celoživotní učení, která se uskuteční v dubnu v Praze, bude vlajkovou konferencí českého předsednictví v oblasti vzdělávání. Očekává se zájem více než 200 účastníků a řídících pracovníků vzdělávacích institucí, podniků a orgánů Evropské unie.

Nosným tématem konference bude vytváření partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli. Výjezdní zasedání výboru pro vzdělávání ve dnech 18. a 19. června v české metropoli pak uzavře české předsednictví v oblasti vzdělávání.

Reklama

Výběr článků